Duurzaam beleggen

Door samen met ons te investeren kunnen we bedrijven steunen die het voortouw nemen om een betere wereld te creëren.

 

Bij M&G Investments beleggen we al 90 jaar voor particuliere en institutionele klanten en onze langetermijnprincipes, verantwoord beheer van onze activa en actief fondsbeheer, zijn altijd de basis geweest voor onze beleggingsaanpak.

Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid de beleggings- en spaardoelen van onze klanten te helpen realiseren door het nastreven van duurzame rendementen op de lange termijn. We zien ook dat klanten hun beleggingen steeds vaker willen afstemmen op hun milieu- en maatschappelijke waarden. Daarom bieden we een reeks fondsen aan die in deze behoefte voorzien.

De waarde van, en de inkomsten uit de activa van een fonds kunnen zowel dalen als stijgen. Daardoor kan ook de waarde van uw belegging dalen of stijgen. Er bestaat geen garantie dat het fonds zijn doel zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u aanvankelijk hebt belegd.

Onze duurzame beleggingsaanpak is gebaseerd op een aantal gemeenschappelijke principes voor al onze actief beheerde fondsen.


ESG-integratie

Wij houden in al onze beleggingscategorieën rekening met ESG-factoren: of het nu gaat om beleggingen in aandelen, obligaties, vastgoed of infrastructuur. Onze eigen methodologie en instrumenten maken gebruik van ESG-gegevens, -analyses en -interacties om ons een diepgaand inzicht te geven in de manier waarop ESG-factoren waarschijnlijk het verwachte risico en rendement van een potentiële beleggingsmogelijkheid zullen beïnvloeden.

Op portefeuilleniveau houden wij bij onze beleggingsbeslissingen rekening met alle materiële factoren, waaronder ook ESG-factoren.

 

 

 

Inclusief denken

Volgens ons is het beoordelen van ESG-factoren een veel ingewikkelder en genuanceerd proces dan het eenvoudigweg screenen van als schadelijk beschouwde bedrijven of sectoren. De wereld is echter maar zelden zwart-wit en bij ons onderzoek en engagement met bedrijven bekijken we elk geval apart. Daarom denken we dat het positieve effect van ESG-integratie een van de elementen is die een actieve beleggingsaanpak zo krachtig maken.

 

 

 

Engagement en stemgedrag

Wij gaan constructief het gesprek aan met het management van ondernemingen en organisaties om de praktijk inzake ESG-kwesties te verbeteren, duurzaamheidsresultaten te veranderen of de transparantie te verbeteren. Ook organiseren wij regelmatig bijeenkomsten met het management om meer inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten op ESG-gebied van de ondernemingen waarin wij beleggen.

Onze beheerders en analisten van aandelenportefeuilles en vastrentende beleggingen voeren een kritische dialoog met het management van bedrijven, ook over moeilijke onderwerpen, en houden rekening met de uitkomst in onze visie op de beleggingskans.

Een actief en geïnformeerd gebruik van onze stemrechten is een integraal onderdeel van onze verantwoordelijkheid tegenover onze klanten. Door ons stemrecht uit te oefenen willen we zowel toegevoegde waarde bieden als onze belangen als aandeelhouders beschermen.

Ons stemgedrag in actie  Ons engagement in actie

 

 

Consistente structuur; flexibele implementatie

We delen een aantal basisprincipes, middelen en infrastructuur binnen M&G maar we leggen geen ‘top-down’ visie op en we beheren onze portefeuilles niet op basis van consensus. Dat geldt ook voor de ESG-strategieën van onze fondsbeheerders. Onze individuele beleggingsteams hebben de autonomie, flexibiliteit en ervaring om beleggingsprocessen te ontwikkelen en te implementeren op een manier die zij het geschiktst achten voor hun beleggingsstrategie en hun klanten.

M&G Investments rapporten, beleid en principes voor duurzaam beleggen

Hoewel ESG in het algemeen geïntegreerd is in actief beheerde portefeuilles, hebben we ook ons aanbod van beleggingsstrategieën actief uitgebreid die een meer expliciete benadering van ESG-integratie hanteren - inclusief een minimumniveau van uitsluitingen - gericht zijn op duurzaamheid of specifiek gericht zijn op positieve maatschappelijke impact. Zie hieronder het productkader van M&G. 

Onze aanpak van klimaatverandering

 

Klimaatverandering gaat gepaard met onmiddellijke, systemische risico’s voor de financiële stabiliteit van de wereldeconomie, de gezondheid van de planeet op de lange termijn en uiteindelijk de sociale samenhang in de maatschappij.  De impact van de wereldwijde temperatuurstijging is nu al merkbaar, met de toenemende bedreiging op ieder continent van natuurlijke leefomgevingen, de menselijke bevolking en de economie.

Als een FTSE 100 bedrijf en als gevestigd eigenaar en beheerder van vermogen heeft M&G plc een verantwoordelijkheid tegenover onze klanten en de maatschappij om te beleggen op manieren die zorgen voor een duurzame toekomst, waaronder de bestrijding van klimaatsverandering en de transitie naar een koolstofarme economie. In maart 2020 kondigde M&G plc twee nieuwe speerpunten aan waarop we onze inspanningen, en die van onze partners en de bedrijven waarin we beleggen, richten om klimaatverandering aan te pakken.

Als vermogenseigenaar en -beheerder hebben we ons tot doel gesteld dat de koolstofuitstoot van al onze beleggingsportefeuilles in 2050 tot nul gereduceerd moet zijn, conform het Klimaatakkoord van Parijs en de doelstelling van de Britse regering.

Als bedrijf hebben we onszelf tot doel gesteld onze eigen koolstofuitstoot in 2030 tot nul te reduceren.

M&G plc is een holding, waarvan sommige dochterondernemingen, waaronder M&G Investments, een vergunning hebben van en gereguleerd worden door, al naargelang het geval, de Prudential Regulation Authority en de Financial Conduct Authority.

Onze aanpak van klimaatverandering