Ons engagement in actie

Onze aanpak van engagement met bedrijven is ontwikkeld als een systematisch proces waarin we streven naar een specifiek doel en concrete resultaten. Voordat we in gesprek gaan met een bedrijf wordt dat doel duidelijk omschreven, met acties en uitkomsten die we in de loop van onze dialoog bijhouden. Hieronder volgt een aantal voorbeelden van 2019, zowel op het gebied van aandelen als vastrentende beleggingen.

 

Plastic en duurzaamheid

In het kader van de groeiende kritiek op wegwerpplastic en het streven naar minder gebruik van plastic en meer gebruik van duurzame producten en diensten hebben we met een aantal van de bedrijven in onze portefeuilles over dit onderwerp gesproken.

Ontbossing

Naar aanleiding van de grootschalige bosbranden in de Amazone in 2019 analyseerden we de problemen in verband met de ontbossing die plaats maakt voor ‘zachte’ grondstoffen en de beleggingsimpact daarvan.

Cyberbeveiliging

In het licht van de groeiende cyberdreiging spreken we regelmatig met bedrijven over kun cyberbeveiliging in het kader van onze bredere dialoog.