Ontbossing

5 min leestijd 13 jan. 21

Naar aanleiding van de grootschalige bosbranden in de Amazone in 2019 analyseerde het Corporate Finance and Stewardship team de problemen in verband met de ontbossing die plaats maakt voor ‘zachte’ grondstoffen en de beleggingsimpact daarvan. Ook brachten we onze blootstelling aan deze risico’s in kaart, zowel voor onze aandelen- als vastrentende beleggingen. Aan de hand daarvan prioriseerden we bedrijven en begonnen we een aantal thematische engagementen met onze Fixed Income beleggingsteams.

 

Marfrig – ontbossingsstrategie – Fixed Income

Doel: Een beter inzicht krijgen in de duurzaamheidsstrategie van het Braziliaanse voedselverwerkende bedrijf Marfrig, vooral in verband met de ontbossing in het bioom van de Amazone.

Actie: Dialoog met het hoofd Duurzaamheid om inzicht te krijgen in de details van het ontbossingsbeleid van Marfrig en hoe het bedrijf transparantie en traceerbaarheid kan aantonen in zijn toeleveringsketen. Andere onderwerpen van gesprek waren dierenwelzijn, afvalverwerking en afvalwaterzuivering,  en omkoping en corruptie.

Resultaat: Marfrig kon duidelijk uitleggen welke strategieën het volgt om te verzekeren dat het vlees inkoopt bij ontbossingsvrije veehouderijen. Wij volgden dit op met een verzoek om verdere informatie over de KPI’s (Key Performance Indicators) die worden gebruikt als maatstaven voor succes en we zullen de situatie verder monitoren.

Meer informatie: Marfrig erkent dat is een complex probleem is en met een leveranciersbestand van 15.000 boeren is het bijzonder moeilijk om vast te stellen of er inbreuk is gemaakt op het beleid. Het bedrijf investeert in innovatie en sateliettechnologie, en werkt samen met niet-gouvernementele organisaties zoals IDH (The Sustainable Trade Initiative) om duurzamere teeltmethoden te ontwikkelen. Marfrig kon een duidelijke strategie overleggen voor de aanpak van de risico’s in dat verband, met een duidelijk overzicht van deze kwesties.

Gerelateerde inzichten