Ons stemgedrag in actie

6 min leestijd 15 jan. 21

Naast engagement met de bedrijven waarin we beleggen is actief stemmen een integraal onderdeel van onze aanpak. Naar onze mening voegt het uitoefenen van onze stemrechten waarde toe en beschermt het de aandeelhoudersbelangen van onze klanten

Onze uitgangspositie is dat we het management van de bedrijven waarin we beleggen zoveel mogelijk willen steunen. Soms doen bedrijfsbesturen echter voorstellen die volgens ons niet in het belang van het bedrijf zijn, of doen aandeelhouders voorstellen die dat wel zijn.

In 2019 stemde M&G in 1788 vergaderingen; in 673 daarvan stemde M&G tegen tenminste één voorstel.

Highlights

Een van de belangrijkste kwesties in 2019 en ook in 2020 betrof de toekenning van veel hogere pensioenbijdragen voor aan directieleden dan aan andere werknemers. In sommige gevallen verlagen bedrijven vrijwillig de pensioenbijdragen tot een verschil van enkele procenten ten opzichte van het algemene personeelsbestand. In andere gevallen heeft M&G weerstand gezien tegen het verzoek om pensioenbijdragen terug te brengen. We hebben dit punt actief opgevolgd en ter sprake gebracht in het merendeel van onze dialogen met bedrijven over hun beloningsbeleid. M&G verwacht van remuneratiecomité’s dat zij een geloofwaardig actieplan opstellen om de pensioenbijdragen van directeuren tegen eind 2022 terug te brengen tot het niveau van het merendeel van het personeelsbestand. In 2019 gaven diverse bedrijven toe aan de voorstellen van aandeelhouders, maar een aantal bedrijven, waaronder Lloyds Banking Group en Standard Chartered, deed dat niet en daarom maakten we bezwaar tegen hun beloningsvoorstellen.

Zowel bij Royal Dutch Shell als BP waren er aandeelhoudersvoorstellen op het gebied van klimaat. Het voorstel bij Shell van de lobbygroep ‘Follow This’ verlangde dat het bedrijf ‘doelstellingen op [moest] stellen en publiceren die in overeenstemming zijn met het doel van het Parijse Klimaatakkoord om de klimaatopwarming te beperken tot ruim onder 2°C.’ In 2019 werd dit voorstel voor de vierde keer ingediend. Na overleg tussen aandeelhouders en het bedrijf werd het voorstel ingetrokken, volgens Follow This om ‘Shell tijde te geven om [zijn] klimaatdoelstellingen in lijn te brengen met het Parijse Klimaatakkoord’.

BP werd in zijn aandeelhoudersvergadering geconfronteerd met hetzelfde voorstel van Follow This, maar dat werd in dit geval niet ingetrokken. Na de bespreking van het voorstel bij M&G bleven de meningen verdeeld en stemden we niet voor alle fondsen hetzelfde. Een tweede milieuvoorstel, onder de auspiciën van Climat Action 100% en mede ingediend door M&G werd aanbevolgen door de raad van bestuur. Dit voorstel verplichtte de raad van bestuur tot rapportage aan de aandeelhouders over zijn strategie om aan de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord te voldoen wat betreft kapitaalinvesteringen en de voortgang tegenover relevante maatstaven en doelen. Dit voorstel werd aangenomen.

In de VS, waar aandeelhoudersvoorstellen gebruikelijker zijn, werden klimaatregelateerde voorstellen gedaan bij zowel Chevron als Exxon Mobil, maar in het laatste geval werd het voorstel geblokkeerd door het bedrijf met toestemming van de Securities and Exchange Commission. In de aandeelhoudersvergadering van Exxon Mobil werd er wel gestemd over zeven andere aandeelhoudersvoorstellen, waarvan wij er zes steunden.  Geen van de voorstellen werd aangenomen, maar er was brede steun voor een aantal daarvan.

We steunden andere aandeelhoudersvoorstellen in de VS over diverse onderwerpen, zoals politieke donaties, kapitaalstructuur, gecombineerde functies van voorzitter en CEO en milieukwesties. Opmerkelijk was de aandeelhoudersvergadering van Microsoft, waar twee aandeelhoudersvoorstellen op tafel lagen. het eerste voorstel verzocht het bedrijf om ‘aan aandeelhouders te rapporteren over de mogelijkheden voor het bedrijf om de vertegenwoordiging van werknemers buiten het management te bevorderen’. Het tweede voorstel betrof het beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen. Wij steunden beide voorstellen omdat we vonden dat werknemers niet voldoende werden geraadpleegd en dat er meer transparantie moest komen over beloningen. We stemden tegen de benoeming van de auditor vanwege het buitensporig lange mandaat. Sommige van onze fondsen stemden tegen het beloningsvoorstel in het licht van de beloningsverhogingen in de loop van het jaar.

Elders in Noord-Amerika stemden we tegen de herbenoeming van bestuurders bij diverse bedrijven omdat we bezorgd waren over de onafhankelijkheid van niet-uitvoerende bestuurders, meestal vanwege hun lange mandaten. Dit betrof onder meer Synopsis, een geïntegreerde systeemontwerper, de bankgroep US Bancorp en chemisch producent Eastman Chemical Company.

Bij het Japanse bouwbedrijf Lixil behaalden minderheidsaandeelhouders, waaronder M&G een overwinning in de strijd rond corporate governance met veranderingen in het bestuur en de terugkeer van een voormalige CEO. Een dergelijke openbare oppositie is zeldzaam in Japan en er is hoop dat dit het aandeelhoudersactivisme in het land zal stimuleren. Volgens de Nikkei Asian Review had maar liefst 14,8% van de bedrijven die stemresultaten van hun vergaderingen in juni 2019 rapporteerden ten minste één voorstel met een oppositie van meer dan 20%, inclusief onhoudingen. Dat sluit aan bij de opwaartse trend van de afgelopen tien jaar.