Belangruke informatie

The M&G (Lux) Conservative Allocation Fund will be merging into the M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund on 21 October 2022. Dealing in shares of the M&G (Lux) Conservative Allocation Fund will be suspended from 13:00 (CET) on 14 October 2022.

More information can be found in the Circular that was sent to Shareholders.

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten