Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Ecologische of sociale kenmerken van het fonds

De fondsbeheerder zal ESG-criteria toepassen en beoogt een hoger totaalrendement (de som van de inkomsten en de kapitaalgroei) neer te zetten dan de bedrijfsobligatiemarkten in de groeilanden over elke periode van drie jaar.

Hoe worden de ecologische en sociale vereisten van het fonds waargemaakt?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en ESG+.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren.
  • ESG+: goede ESG-scores zijn een prioriteit. Door ondernemingen of emittenten met povere ESG-kenmerken uit te sluiten, bevat de portefeuille voornamelijk ondernemingen of emittenten met betere ESG-kenmerken.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG-criteria.

De benchmark van het fonds is de JPM CEMBI Broad Diversified Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten. De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document over ESG-criteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Fondskenmerken

Documenten