Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Ecologische of sociale kenmerken van het fonds

Het fonds heeft twee doelstellingen:

  • ESG-criteria toepassen en toch een hoger totaalrendement (de som van de inkomsten en de kapitaalgroei) behalen dan de wereldwijde hoogrentende markt; en
  • een betere ESG-beoordeling verwerven dan de wereldwijde hoogrentende markt.

Hoe worden de ecologische en sociale vereisten van het fonds waargemaakt?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en ESG+.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren.
  • ESG+: goede ESG-scores zijn een prioriteit. Door ondernemingen of emittenten met povere ESG-kenmerken uit te sluiten, bevat de portefeuille voornamelijk ondernemingen of emittenten met betere ESG-kenmerken.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG-criteria.

De benchmark van het fonds is de ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield Index USD Hedged. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten. De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG-criteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Fondskenmerken

Documenten