Plastic en duurzaamheid

5 min leestijd 12 jan. 21

Er is steeds meer kritiek op wegwerpplastic. Tot voor kort stond dit nog niet zo sterk in de belangstelling, maar zowel consumenten als regelgevers besteden er steeds meer aandacht aan, mede dankzij de Blue Planet serie. Bij de vermindering van het plasticverbruik en de algemene verschuiving naar duurzame producten en diensten zullen er uiteraard winnaars en verliezers zijn in de strijd tegen plastic. Beleggers kunnen de financiële impact van toekomstige regulering dan ook niet negeren. In 2019 voerden we met een aantal bedrijven waarin we beleggen een actieve dialoog over dit specifieke onderwerp. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

 

Amcor – plastic en circulaire economie – Aandelen

Doel: Meer inzicht krijgen in de recente aankondiging door het internationale verpakkingsbedrijf Amcor dat het 50 miljoen USD zal investeren in een duurzaamheidsstrategie in verband met plastic en ‘circulariteit’

Actie: We spraken met de CEO van Amcor over de recente resultaten en de duurzaamheidsstrategie van het bedrijf. Amcor heeft onlangs twee bedrijven moeten verkopen om aan de eisen van de toezichthouder te voldoen en gebruikt een deel van de opbrengst om waarde te creëren door verder te investeren in zijn duurzaamheidsstrategie. In de laatste jaren zijn duurzame producten een essentieel onderdeel geworden van Amcor’s aanbod voor grote tenders.

Resultaat: Wij zijn er gerust op dat Amcor op weg is om te voldoen aan zijn duurzaamheidsdoelen voor 2025 en we zijn positief over de uitspraken van de CEO over het belang van duurzaamheid en de verdere ontwikkeling van milieuvriendelijke verpakkingsoplossingen.

Meer informatie: M&G engageerde in 2019 met Amcor over onder meer wegwerpplastic en duurzaamheidsdoel 17 van de Verenigde Naties:  leven onder water en de circulaire economie. Dit heeft ons een goed inzicht gegeven in hoe duurzaamheid is geïntegreerd in de bedrijfsstrategie en hoe het een essentieel element is geworden bij het binnenhalen van nieuwe contracten en het werken met klanten.

Britvic – wegwerpplastic en klimaatstrategie – Fixed Income en aandelen

Doel: Inzicht krijgen in hoe frisdrankproducent Britvic gaat voldoen aan zijn ambitieuze doelstellingen voor 2025 om problematische of onnodige plastic wegwerpverpakking uit te bannen, met onder meer via governance, bestuurstoezicht en aan beloning gekoppelde doelen.

Actie: We hadden een aantal ontmoetingen met het bedrijf, onder meer met de CEO en het ESG-team.

Resultaat: We hebben nu meer inzicht in de structuren binnen het bedrijf en we zouden graag een meer gestructureerd toezicht door de raad van bestuur en governance zien met het oog op het vaststellen en realiseren van doelen in verband met het gebruik van gerecyclede PET en het bereiken van klimaatdoelstellingen.

Meer informatie: Na een overleg tussen M&G en de CEO vroeg Britvic om een vervolggesprek om meer duidelijkheid en details te geven over een aantal ESG-kwesties die we aan de orde hadden gesteld. Het hoofddoel van de ontmoeting was inzicht te krijgen in hoe Britvic gaat voldoen aan zijn publieke belofte om er tegen 2025 voor te zorgen dat alle producten 30% gerecyclede PET bevatten terwijl er een tekort in de toelevering wordt verwacht. Het bedrijf schetste zijn plannen om samen te werken met wetenschappelijke instellingen, niet-gouvernementele organisaties, leveranciers, retailers en bedrijven die actief zijn in de inzameling en recycling van consumentenafval om de hoeveelheid afval die op de vuilnishoop terechtkomt te verminderen, de ‘kring te sluiten’ en het gebruik van rPET te vergroten. We vroegen de CEO om te overwegen deze doelen te koppelen aan beloning, als blijk van hoe serieus Britvic deze kwesties neemt.

Gerelateerde inzichten