Duurzaam investeren

Een duurzame toekomst creëren

Ons Planet+ assortiment bestaat uit fondsen die we hebben gecategoriseerd als ESG Enhanced, Sustainable en Impact.

Als minimum sluiten alle fondsen in het Planet+ assortiment bedrijven uit:

  • die betrokken zijn bij de controversiële wapenindustrie
  • die geacht worden de United Nations Global Compact Principles inzake mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie te schenden
  • betrokken zijn bij onconventionele olie- en gaswinning (zoals oliezanden en poolboringen)
  • die betrokken zijn bij tabak (productie en distributie)
  • betrokken bij amusement voor volwassenen (productie en inkomsten daaruit)
  • gokdiensten

De beleggingsbeheerder van een fonds kan inkomstendrempels toepassen bij de toepassing van deze uitsluitingen, en kan ook uitzonderingen op de uitsluitingen toestaan. Dit wordt nader beschreven in de fondsdocumenten.

De Planet+ fondsen voldoen ook allemaal aan het M&G Investments Coal Policy.

Impact fondsen

Streef ernaar te investeren in bedrijven die een meetbare positieve impact hebben op het milieu en/of de samenleving.

Duurzame fondsen

Zal toewijzen aan investeringen die naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan milieu- en/of sociale doelstellingen.

ESG-verbeterde fondsen

Ernaar streven de negatieve gevolgen voor het milieu en de samenleving te beperken.

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Contacteer het team