Duurzaam investeren

Naar een duurzame toekomst

We zien dat klanten hun beleggingen steeds vaker willen afstemmen op hun milieu- en maatschappelijke waarden. Met onze Planet+ fondsen kunnen we in deze behoefte voorzien.

Onze Planet+ fondsen streven ernaar om een ESG-doelstelling te realiseren of een aan ESG gerelateerd resultaat te behalen, of worden beheerd conform ESG-criteria die binnen de beleggingsstrategie worden toegepast Deze fondsen hebben ook een minimumaantal uitsluitingen, naast clustermunitie en antipersoonsmijnen. Dit zijn:

 • bedrijven die betrokken zijn bij de controversiële wapenindustrie
 • bedrijven die geacht worden inbreuk te maken op de Global Compact-beginselen van de Verenigde Naties inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding
 • bedrijven die betrokken zijn bij tabak (productie, handel en distributie)*
 • entertainment voor volwassenen (productie en uit deze activiteit afgeleide inkomsten)*
 • bedrijven die gokdiensten leveren*

*Er zijn limieten van toepassing: max 5% inkomsten van producenten en max 10% inkomsten van distributeurs


Actief stewardship en ESG-integratie zijn fundamentele grondslagen voor alle Planet+ strategieën.

Impact

 • Tweeledige doelstelling: meetbare positieve impact samen met financieel rendement.
 • Focus op beleggingen in bedrijven die een aanzienlijke, meetbare positieve maatschappelijke impact hebben doordat ze de grootste maatschappelijke en milieuproblemen aanpakken in aansluiting op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (Sustainable Development Goals - SDG’s)
 • Transparante impactrapportage

Duurzaam

Een of meer van de volgende elementen kunnen worden toegepast:

 • Het beleggingsuniversum wordt aangestuurd door duurzame overwegingen, zoals de klimaatverandering beperken, vervuiling voorkomen, duurzaamheidsoplossingen en benaderingen waarbij een of meer VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's) een rol spelen.
 • We hebben een duidelijke ambitie met concrete doelstellingen om duurzaamheid in de portefeuille te bevorderen.
 • Een beleggingsaanpak die bedrijven/emittenten met sterke ESG-prestaties selecteert.

ESG+

 • Een duidelijke voorkeur voor bedrijven/emittenten met betere ESG-kenmerken (bijv. door uitsluiting van achterblijvers op dat gebied)

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Contacteer het team