Marketing communicatie. Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Groeiende inkomsten gegenereerd door essentiële activa
Alex Araujo, Fondsbeheerder

“De internationale beurs genoteerde infrastructuur biedt een overtuigend voorstel voor langetermijnbeleggers die willen diversifiëren. De beleggingsklasse profiteert doorgaans van de kenmerken van een hoger dividendrendement en een lagere volatiliteit in vergelijking met wereldwijde aandelen en ons beleggingsuniversum biedt een breed scala aan aantrekkelijke mogelijkheden om te beleggen in dividendgroeiers.”

Redenen om in beursgenoteerde infrastructuur te investeren

 • Potentieel betrouwbare en groeiende cashflows die worden gegenereerd door cruciale fysieke infrastructuur – activa met een lange levensduur die essentieel zijn voor het functioneren van de wereldwijde samenleving.
 • Beursgenoteerde infrastructuur heeft doorgaans kenmerken van een hoger dividend- rendement en een lagere volatiliteit in vergelijking met wereldwijde aandelen, alsook een blootstelling aan inflatiegerelateerde inkomstenstromen.
 • Beursgenoteerde infrastructuur biedt blootstelling aan structurele groeitrends op lange termijn, waaronder hernieuwbare energie, schoon vervoer en digitale connectiviteit.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

M&G's gedifferentieerde aanpak

 • Ten minste 80% van het fonds is belegd in aandelen van infrastructuurbedrijven en beleggingstrusts van elke omvang en van overal ter wereld, met inbegrip van opkomende markten. Het fonds heeft gewoonlijk aandelen in minder dan 50 bedrijven.
 • Investeren buiten het traditionele domein van de economische infrastructuur (nutsbedrijven, energie en transport) en diversifiëren naar sociale infrastructuur (gezondheid, onderwijs en burger); groeimogelijkheden in de zich ontwikkelende infrastructuur (communicatie, transactionele en royalty’s). 
 • Het fonds bevordert milieu-/sociale kenmerken en hoewel het geen duurzame belegging als doel heeft, zal het een minimumaandeel van 51% van de duurzame beleggingen hebben.
 • Duurzaamheidsoverwegingen, die milieu-, sociale en governance-factoren (ESG) omvatten, zijn volledig geïntegreerd in analyse- en beleggingsbeslissingen.

Bron: M&G, 2022. *Verwachte jaarlijkse dividendstijging, uitsluitend ter illustratie

Waarom nu? 

 • In een omgeving van onzekerheid geloven wij dat beursgenoteerde infrastructuur kan zorgen voor een betrouwbare en duurzame groei op lange termijn. 
 • Bedrijven besteden steeds meer aandacht aan ESG in hun inspanningen om betere bedrijven te worden, zowel vanuit een financieel perspectief als met het oog op duuzaamheid.
 • Fiscale expansie in het kielzorg van COVID-19, met inbegrip van hogere uitgaven voor infrastructuur, kan een gustige achtergrond bieden voor de activaklasse.

Infrastructuur activa – een onmisbaar onderdeel van uw dagelijks leven 

 • Activa waar we elke dag mee in aanraking komen. Van het moment dat we wakker worden s’morgens tot we weer gaan slapen s’avonds. 
 • Zowel traditionele infrastructuur activa, als activa die de moderne digitale wereld vlot doen lopen.
 • Opportuniteiten wereldwijd met inbegrip van opkomende markten.

Fondsfeiten

30 november 2022 €3 040,20 miljoen
Oprichtingsdatum 5 Oktober 2017
Benchmark* MSCI ACWI Net Return Index
Sector Morningstar categorie Aandelen Sector Infrastructuur
EUR A Aandelenklasse
ISIN (Acc) LU1665237704
ISIN (Dist) LU1665237613
Instapkosten Max. 4,00%
Jaarlijkse beheervergoeding 1,75%
Doorlopende kosten** Acc 1,95%
Doorlopende kosten** Dist 1,95%
SFDR classificatie
Article 8

 

Ga naar de pagina van het fonds

Bron van de fondsfeiten: M&G per 30.11.22.

* De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf die uitsluitend wordt gebruikt om de prestaties van het fonds te meten en weerspiegelt de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds, maar legt geen beperkingen op voor de constructie. Het fonds wordt actief beheerd. De posities van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de bestanddelen van de benchmark. De benchmark is geen ESG benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria.

** De lopende kosten zijn gebaseerd op de kosten per 31.03.22.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

 Het fonds houdt een laag aantal beleggingen en een daling in de waarde van een belegging kan dus een grotere impact hebben dan als het fonds meer beleggingen hield.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging ongunstig beïnvloeden. 

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen. 

ESG-informatie van externe gegevensproviders kan onvolledig, onnauwkeurig of onbeschikbaar zijn. Er bestaat een risico dat de beleggingsbeheerder een effect van een emittent onjuist beoordeelt, wat de onjuiste opname of uitsluiting van een effect in de portefeuille van het fonds tot gevolg heeft. 

Nadere details over de risico's die voor het fonds gelden, zijn opgenomen in de Prospectus.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van vennootschappen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.

Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. 

De duurzaamheidsgerelateerde informatie van het fonds is hier te vinden.

Voor een verklaring van de in dit document gebruikte termen, verwijzen wij u naar de verklarende woordenlijst op onze website hier.

Uitsluitend voor Beleggingsprofessionals. Niet bestemd voor verdere verspreiding. Anderen kunnen zich niet verlaten op de hier verstrekte informatie.

De Oprichtingsakte, het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, het jaarlijks of tussentijds beleggingsverslag en financiële verslagen zijn gratis beschikbaar in het Engels, Frans of Nederlands op www.mandg.com/investments/be

Alvorens te beleggen dient u het Prospectus door te lezen, waarin de beleggingsrisico's voor deze fondsen worden beschreven.

Gelieve de EBI aandachtig te lezen alvorens te besluiten om te beleggen. De hierin opgenomen informatie is geen vervanging voor het inwinnen van onafhankelijk advies.

M&G Luxembourg S.A. kan een einde maken aan regelingen voor marketing in het kader van het nieuwe notificatieproces inzake de richtlijn betreffende grensoverschrijdende distributie

Klachtenbehandelingsinformatie: https://www.mandg.com/investments/professional-investor/nl-be/contacteer-ons

Deze financiële promotie is gepubliceerd door M&G Luxembourg S.A. Statutaire zetel: 16, boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.