Veelgestelde vragen - Voor gebruik door polishouders

Wat gebeurde er op 7 april 2014?

Op 7 april heeft Prudential International Assurance plc ('PIA') wijzigingen in haar bedrijfsmodel doorgevoerd die betrekking hebben op haar Belgische activiteiten. Dit betekent dat de PIA niet langer aanvragen voor nieuwe polissen zal aanvaarden.

 

Welke gevolgen heeft dit voor mijn polis(sen)?

De wijziging van het bedrijfsmodel heeft geen gevolgen voor uw bestaande polis(sen) bij Prudential International Assurance plc ('PIA').

 

Waarom werd deze maatregel ondernomen?

Na een strategische evaluatie van de deelname van Prudential International Assurance plc (‘PIA’) aan de Belgische markt, werd er besloten geen nieuwe polisaanvragen van Belgische ingezetenen meer te aanvaarden. Als zodanig werd er ook besloten de overeenkomst van PIA met HPG Belgium BVBA - SPRL ('HPGB') te beëindigen.

 

Wie zal voortaan mijn polis(sen) behartigen en waarom moet ik mijn financieel adviseur opnieuw benoemen?

Prudential International Assurance plc ('PIA') zal u voortaan rechtstreeks vanuit ons operationeel centrum in Dublin bijstaan. Vóór deze verandering maakte PIA gebruik van de diensten van HPG Belgium BVBA - SPRL ('HPGB') om ons te ondersteunen bij onze dienstverlening voor onze producten in België. Aangezien de overeenkomst met HPGB nu is beëindigd, zal PIA niet langer uitvoering kunnen geven aan een eerdere aanstelling tot financieel adviseur die door u in verband met uw PIA-polis(sen) is gemaakt. Als gevolg hiervan kan het zijn dat u uw huidige financieel adviseur, of een nieuwe financieel adviseur als u die hebt, opnieuw moet aanstellen om uw polis(sen) te beheren.

 

Hoe kan ik een dienstverlenend financieel adviseur aanstellen voor mijn polis(sen)?

Om een dienstverlenend financieel adviseur aan te stellen, verzoeken wij u het bijgevoegde formulier voor de benoeming van een financieel adviseur in te vullen en terug te sturen in de voorafbetaalde enveloppe die wij bij deze brief hebben gevoegd of door een ondertekend PDF-exemplaar van het formulier te mailen naar pru.europe@pru-europe.com. Dit document moet door alle polishouders worden ondertekend. Na ontvangst van het ondertekende formulier voor de benoeming van een financieel adviseur zullen wij uw instructies in ons systeem registreren. Uw dienstverlenend financieel adviseur is dan gemachtigd om informatie over uw polis(sen) vragen.

 

Waar kan ik een formulier voor de benoeming van een financieel adviseur vinden?

Wij hebben een formulier voor de benoeming van een financieel adviseur aan uw brief toegevoegd. Indien u een ander exemplaar wenst, kunt u dat op onze website vinden:

www.mandg.com/pru/customer/en-be/ (English)

www.mandg.com/pru/customer/fr-be/ (French)

www.mandg.com/pru/customer/nl-be/ (Flemish) of u kunt contact met ons opnemen en dan sturen wij u een formulier toe.

 

Kan ik mijn dienstverlenend financieel adviseur later nog veranderen nadat deze werd benoemd?

Ja, u kunt op elk moment van dienstverlenend financieel adviseur veranderen door een nieuw formulier voor de benoeming van een financieel adviseur in te dienen of u kunt uw dienstverlenend financieel adviseur schrappen door ons hiervan een schriftelijke instructie te bezorgen.

 

Hebt u de regelgevende instantie ingelicht? 

Op 14 februari hebben wij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') schriftelijk van ons besluit in kennis gesteld. Wij hebben ook de Ierse toezichthouder, de Central Bank of Ireland ('CBI'), aangeschreven. Prudential International Assurance plc ('PIA') zal de betrokken toezichthouders zoals nodig op de hoogte blijven houden.

 

Is mijn financieel adviseur ingelicht?

Wij hebben uw financieel adviseur reeds van deze wijzigingen op de hoogte gebracht.

 

Hoe zult u in de toekomst met mij communiceren?

Alle correspondentie met polishouders wordt verzonden naar het adres dat in ons systeem is geregistreerd. Hieronder vallen jaaroverzichten en alle bevestigingen van opdrachten die aan Prudential International Assurance plc ('PIA') zijn gezonden.

Waar kan ik meer informatie vinden?

U kunt meer informatie vinden door naar onze website te gaan -

www.mandg.com/pru/customer/en-be/ (English)

www.mandg.com/pru/customer/fr-be/ (French)

www.mandg.com/pru/customer/nl-be/ (Flemish) of door ons te bellen op +353 1 4765211 (Frans/Engels) of +353 1 4765374 (Nederlands/Engels). U kunt uw verzoek ook schriftelijk indienen bij Prudential International Assurance plc, Montague House, Adelaide Road, Dublin 2, Ierland.

 

Met wie moet ik contact opnemen als ik een vraag heb?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met Prudential International Assurance plc ('PIA') per e-mail via de link op de website, per telefoon op +353 1 4765211 (Frans/Engels) of +353 1 4765374 (Nederlands/Engels) of door uw verzoek schriftelijk in te dienen bij Prudential International Assurance plc, Montague House, Adelaide road, Dublin 2, Ierland.

 

Wat zal er op de website te vinden zijn?

De website zal het volgende bevatten:

  • Over Prudential International Assurance plc ('PIA') en International Prudence Bond (IPB)

  • Onze contactgegevens

  • Mogelijkheid om vragen in te dienen (link naar e-mailadres)

  • Literatuurbibliotheek met relevante dienstverleningsformulieren

  • Rubriek met veelgestelde vragen

     

Hoe krijg ik een taxatie van mijn polis(sen)?

U kunt een taxatie krijgen door een verzoek in te dienen via de website –

www.mandg.com/pru/customer/en-be/ (English)

www.mandg.com/pru/customer/fr-be/ (French)

www.mandg.com/pru/customer/nl-be/ (Flemish) of door ons te bellen op +353 1 4765211 (Frans/Engels) of +353 1 4765374 (Nederlands/Engels). U kunt ons ook te allen tijde schriftelijk om een taxatie verzoeken. U ontvangt uw jaaroverzicht vlak na uw polisverjaardag. Daarin staan alle verrichtingen op uw contract van het afgelopen polisjaar. Het jaaroverzicht geeft u ook een actuele taxatie van uw polis(sen).

Hoe stuur ik een serviceverzoek naar u?

U kunt alle ingevulde formulieren en bijbehorende, naar behoren gewaarmerkte, documentatie rechtstreeks sturen naar Prudential International Assurance plc, Montague House, Adelaide Road, Dublin 2, Ierland.

 

Kan ik aanvullingen toevoegen aan mijn polis(sen)?

Ja, wij staan aanvullingen toe op uw bestaande polis in overeenstemming met de contractvoorwaarden van uw polis.

 

Wat is de procedure voor het indienen van een aanvulling? 

Als u een dienstverlenend financieel adviseur hebt aangesteld, moet u in eerste instantie met hem/haar spreken. Om een aanvulling in te dienen moet u het aanvraagformulier voor aanvulling invullen en samen met alle andere vereiste, naar behoren gewaarmerkte, documentatie en eisen bij ons indienen.

 

Hoe betaal ik de premie voor een aanvulling?

Informatie over onze premiebankrekening is beschikbaar op onze website of per telefoon op +353 1 4765211 (Frans/Engels) of +353 1 4765374 (Nederlands/Engels).

 

Blijft u premiebelasting inhouden voor eventuele toekomstige aanvullingen?

Ja, verzekeringspremiebelasting (IPT) zal worden ingehouden op alle geldbedragen die worden ontvangen en worden afgedragen aan de Belgische belastingdienst.