Veelgestelde vragen van financiële adviseurs - België

Is dit product beschikbaar voor nieuwe zaken?

Op 29 mei 2014 heeft Prudential International Assurance (PIA) wijzigingen in zijn bedrijfsmodel doorgevoerd die betrekking hebben op zijn Belgische activiteiten. Dit betekent dat PIA geen aanvragen voor nieuwe polissen meer aanvaardt.

 

Waarom is deze maatregel ondernomen?

Na een strategische evaluatie van de deelname van PIA aan de Belgische markt, werd er besloten geen nieuwe polisaanvragen van Belgische ingezetenen meer te aanvaarden. Als zodanig werd er ook besloten de overeenkomst van PIA met HPG Belgium BVBA - SPRL ('HPGB') te beëindigen.

 

Is de toezichthouder op de hoogte?

In februari 2014 hebben wij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ('FSMA') schriftelijk van ons besluit in kennis gesteld. Wij hebben ook de Ierse toezichthouder, de Central Bank of Ireland ('CBI'), aangeschreven.

 

Hoe zijn klanten geïnformeerd?

Alle getroffen polishouders werden na de aankondiging geïnformeerd en een kopie van de mededeling werd aan de relevante adviseurs verstrekt.

 

Welke gevolgen heeft dit voor de polissen van mijn klanten?

De wijziging van het bedrijfsmodel heeft geen gevolgen voor de bestaande polissen van uw klanten bij Prudential International Assurance plc ('PIA').

 

Wie zal voortaan de polissen van mijn klanten bij Prudential International Assurance plc ('PIA') behartigen?

Sinds 2014 verzorgt PIA de polissen van uw klanten rechtstreeks vanuit het operationele centrum in Dublin. Uw klanten kunnen u echter toestemming geven om informatie te ontvangen en/of u aanwijzen als hun dienstverlenend financieel adviseur voor hun PIA-polissen.

 

Waarom moeten mijn klanten Prudential International Assurance plc ('PIA') opnieuw instructie geven als zij mij voorheen via HPG Belgium BVBA - SPRL ('HPGB') als hun financieel adviseur hebben aangesteld?

De polissen van uw klanten zijn ondergebracht bij Prudential International Assurance plc ('PIA') en worden niet beïnvloed door de beëindiging van de overeenkomst van PIA met HPG Belgium BVBA - SPRL ('HPGB'). Wat het toekomstige beheer van de polissen van uw klanten betreft, zal PIA, nu de overeenkomst met HPGB is beëindigd, echter niet langer uitvoering kunnen geven aan eventuele eerdere aanwijzingen van een financieel adviseur die met betrekking tot de PIA-polissen van uw klanten zijn gemaakt.

 

Hoe kan ik informatie ontvangen over en service verlenen met betrekking tot de polissen van Prudential International Assurance plc ('PIA') van mijn klanten?

Om informatie over de PIA-polissen van uw klanten te ontvangen, moeten uw klanten een formulier voor de aanwijzing van een financieel adviseur invullen en terugsturen in de voorafbetaalde envelop die wij in onze communicatie aan hen zullen verstrekken, of door een ondertekende pdf-kopie van het formulier via e-mail naar pru.europe@pru-europe.com te sturen. Na ontvangst van hun ondertekend formulier voor de aanwijzing van een financieel adviseur, zal PIA de instructies van uw klant in ons systeem registreren. U zult dan de mogelijkheid hebben om informatie over hun polis te vragen. Om u in staat te stellen de PIA-polissen van uw klanten te beheren, moet u de dienstverleningsvoorwaarden van PIA aanvaarden.

 

Hoe ga ik dienstverleningsvoorwaarden aan met Prudential International Assurance plc (‘PIA’)?

Om de dienstverleningsvoorwaarden van PIA te aanvaarden, moet u een aanvraagformulier voor de dienstverleningsvoorwaarden invullen en indienen. Door de verzending van dit formulier, wordt u geacht te hebben ingestemd met en gebonden te zijn aan onze dienstverleningsvoorwaarden. Zowel het aanvraagformulier voor de dienstverleningsvoorwaarden als de dienstverleningsvoorwaarden zullen in de komende twee weken beschikbaar worden gesteld.

 

Met wie moet ik contact opnemen als ik een vraag heb?

Als u een vraag hebt, kunt u rechtstreeks contact opnemen met Prudential International Assurance plc ('PIA') via e-mail op pru.europe@pru-europe.com of per telefoon op +353 1 4765211 (Frans) of +353 1 4765374 (Nederlands). U kunt uw vraag ook per post indienen via Prudential International Assurance plc, Fitzwilliam Court, Leeson Cl, Dublin 2, D02 TC95, Ierland.

 

Hoe communiceert u met mijn klanten?

Alle correspondentie voor polishouders wordt gestuurd naar het thuisadres van uw klanten zoals geregistreerd in ons systeem. Dit omvat jaaroverzichten en elke bevestiging van een opdracht aan ons.

 

Hoe dient mijn klant een serviceverzoek bij u in?

Uw klant kan serviceformulieren aanvragen door een e-mail te sturen naar pru.europe@pru-europe.com of door te bellen naar PIA op +353 1 4765211 (Frans) of +353 1 4765374 (Nederlands). Uw klant kan alle ingevulde formulieren en bijbehorende, naar behoren gewaarmerkte, documentatie rechtstreeks sturen naar Prudential International Assurance plc, Fitzwilliam Court, Leeson Cl, Dublin 2, D02 TC95, Ierland.

 

Hoe krijg ik een taxatie van de polissen van mijn klanten?

Op voorwaarde dat wij de relevante toestemming van uw klant hebben ontvangen, kunt u een taxatie aanvragen door een e-mail te sturen naar pru.europe@pru-europe.com, te bellen naar +353 1 4765211 (Frans) of +353 1 4765374 (Nederlands), of naar ons te schrijven om op elk moment een taxatie aan te vragen. Uw klant blijft zijn/haar jaaroverzicht ontvangen vlak na de polisverjaardag. Hierin wordt een gedetailleerd overzicht verstrekt van alle transacties voor de polis in het voorbije polisjaar. Het jaaroverzicht zal ook een actuele taxatie van de polis geven.

 

Kunnen we uw product blijven verkopen?

Neen, met ingang van 29 mei 2014 aanvaardt PIA geen aanvragen meer voor nieuwe polissen van Belgische ingezetenen.

 

Als mijn klanten een nieuw contract willen afsluiten met Prudential International Assurance plc ('PIA'), wat zijn dan hun opties?

Vanaf 29 mei 2014 aanvaardt PIA geen nieuwe aanvragen meer van Belgische ingezetenen.

 

Kunnen mijn klanten aanvullingen blijven toevoegen aan hun polissen?

Ja, aanvullingen op bestaande polissen blijven mogelijk in overeenstemming met de poliscontractvoorwaarden.

 

Wat is de procedure voor het indienen van een aanvulling?

Om een aanvulling in te dienen moeten uw klanten het aanvraagformulier voor aanvulling invullen en samen met alle andere vereiste, naar behoren gewaarmerkte, documentatie en eisen bij ons indienen.

 

Wordt er commissie betaald op aanvullingen?

Neen, wij betalen geen commissie voor aanvragen voor aanvullingen die op of na 29 mei 2014 zijn ingediend of voor aanvragen voor aanvullingen die vóór 29 mei 2014 zijn ingediend en niet voor 31 juli 2014 zijn uitgegeven.

 

Hoe betalen mijn klanten de premie voor een aanvulling?

Informatie over onze premiebankrekening zal beschikbaar worden gesteld op onze website of per telefoon op +353 1 4765211 (Frans) of +353 1 4765374 (Nederlands).

 

Blijft u premiebelasting inhouden voor eventuele toekomstige aanvullingen?

Ja. Verzekeringspremiebelasting (IPT) zal worden ingehouden op alle geldbedragen die worden ontvangen en worden afgedragen aan de Belgische belastingdienst.