Brexit Update

2 min read 1 mrt. 22

Wij houden u op de hoogte over Brexit

Het Verenigd Koninkrijk heeft op vrijdag 31 januari 2020 de Europese Unie verlaten en de overgangsperiode is op 31 december 2020 geëindigd. Hoewel een handelsovereenkomst werd afgesloten, is er nog steeds geen specifieke overeenkomst inzake financiële diensten. 

Wij zijn voortdurend in overleg met de plaatselijke regelgevende instanties in de EER-landen om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen. Op dit moment is er geen onmiddellijke impact op de lopende dienstverlening van uw polis.

Uw investering bij Prudential is belangrijk voor ons. Als onderneming volgen wij voortdurend alle factoren die met uw polis te maken hebben, met inbegrip van de politieke omgeving waarin wij actief zijn. Wij zullen u op de hoogte blijven houden van alle wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw polis.

Waar kunt u meer informatie vinden?

Onze meest actuele informatie zal beschikbaar zijn op onze PIA Brexit hub.

U kunt ook contact opnemen met uw financieel adviseur, als u er een hebt. Houd er rekening mee dat adviseurs kosten in rekening kunnen brengen voor hun diensten.