Prudential International Assurance plc 

Veelgestelde vragen over de bekendmaking van de IDD

De Insurance Distribution Directive (IDD) werd in Ierland omgezet via de Insurance Distribution Regulations, 2018 (IDR).

Ruim gezien regelt de IDD de wijze waarop verzekeringsproducten worden ontworpen en verkocht door (her)verzekeringsmaatschappijen, tussenpersonen en ondersteunende tussenpersonen. Er zijn ook vereisten met betrekking tot de doorlopende bekendmaking van kosten en bijbehorende lasten aan klanten en potentiële klanten. Deze veelgestelde vragen hebben uitsluitend betrekking op dit deel van de IDD en de onderstaande verwijzingen hebben betrekking op de omzetting in Ierse wetgeving.

Wat zijn de IDR-regels voor de bekendmaking van kosten en lasten vóór de verkoop?

Volgens de IDR moeten productaanbieders of tussenpersonen die op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten (IBIP's of Insurance Based Investment Products) distribueren, aan klanten gegevens verstrekken over de kosten van producten/fondsen en de bijbehorende lasten, alsook over de distributiekosten en bijbehorende lasten, voordat er een contract wordt getekend (vóór de verkoop).

Bekendmaking vóór de verkoop van product- en fondskosten en de bijbehorende lasten voor een IBIP wordt op adequate wijze verstrekt door middel van een Essentiële Informatie Document (Key Information Document of KID) / Beleggingsoptiesdocument (Investment Options Document of IOD) / Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document of KIID).

Het is het onthouden waard dat het KID/IOD/KIID geen gegevens bevat over 'distributiekosten', bijv. adviseurskosten, initiële platformkosten enz. U dient deze informatie bijgevolg afzonderlijk te bezorgen.

Als u de informatiebehoeften van uw klanten op lange termijn in overweging neemt, moet u ook nagaan welke andere informatie zij nodig zullen hebben, op basis van hun individuele omstandigheden en hun beleggingsportefeuille. Dit kan betekenen dat extra informatie wordt toegevoegd over de marktomstandigheden, de prestaties, enzovoort.

Wat zijn de IDR-regels voor de periodieke bekendmaking van kosten en lasten?

De regels verplichten bedrijven die IBIP's distribueren om adequate rapporten te verstrekken over de diensten die zijn verleend aan en de transacties die zijn verricht voor de klant. Dit omvat ook producten die van kracht waren voordat de regels werden geïmplementeerd.

 • De IDR-vereiste voor regelmatige bekendmaking van kosten en lasten aan klanten, wordt hieronder samengevat. Rapporten moet minsten jaarlijks worden verstrekt.

 • De rapportageverplichtingen voor klanten gelden uitsluitend voor IBIP's, met inbegrip van de IBIP's die reeds van kracht zijn.

 • De periodieke bekendmaking moet het totaal omvatten van de kosten die in de relevante rapportageperiode zijn gemaakt / aan de klant in rekening zijn gebracht - d.w.z. de werkelijk gemaakte kosten in het voorgaande jaar.
  Waar relevant moeten de kosten van het advies en de wijze waarop de klant ervoor kan betalen, worden vermeld, alsook eventuele betalingen door derden.

 • De kosten en bijbehorende lasten moeten worden verstrekt in een samengevoegde vorm die de klant in staat stelt de totale kosten alsook het cumulatieve effect op het rendement van de investering te begrijpen, en op verzoek van de klant moet een gedetailleerd overzicht van alle kosten en lasten worden verstrekt.

 • De informatie moet in een begrijpelijke vorm worden verstrekt, zodat de klanten redelijkerwijs in staat zijn de aard en de risico's van de aangeboden IBIP te begrijpen en bijgevolg met kennis van zaken beleggingsbeslissingen kunnen nemen.
Waar kan ik informatie krijgen om te voldoen aan de vereisten voor de periodieke bekendmakingen in het kader van IDR?

In de onderstaande tabellen wordt voor de verschillende producttypes aangegeven waar informatie kan worden ingewonnen om te helpen bij het voldoen aan de vereisten inzake periodieke bekendmakingen.

Type product

Product- en adviseurskosten

Fondslasten en -kosten

Overige kosten

Prudential International Investment Portfolio

(Life & CRO) 

 • Kwartaaloverzichten - Verstrekt na elk kalenderkwartaal

 • Obligatiespecifieke contractplanning

 • Obligatiespecifieke goedkeuring, indien van toepassing

 • Essentiële Informatie Document (Key Information Document of KID)

 • Snelle feiten

 • Overzicht van kosten (SOC)
 • Externe fondsbeheerders Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document of KIID)

 • Beleggingsoptiesdocument (Investment Options Document of IOD)
 • Neem contact op met de discretionaire fondsbeheerder voor meer informatie over de kosten

Prudential Onshore Portfolio Bond

 • Jaarlijkse overzichten - Verstrekt bij obligatie

 • Verjaardag

 • Obligatiespecifieke contractplanning

 • Obligatiespecifieke goedkeuring, indien van toepassing

 • Essentiële Informatie Document (Key Information Document of KID)

 • Snelle feiten

 • Overzicht van kosten (SOC)
 • Externe fondsbeheerders Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document of KIID)

 • Beleggingsoptiesdocument (Investment Options Document of IOD)
 • Neem contact op met de platformaanbieder voor informatie over de kosten

Prudential International Investment Bond

(Life & CRO)

International 

Prudence Bond

 • Jaarlijkse overzichten - Verstrekt op obligatieverjaardag obligatiespecifieke contractplanning

 • Obligatiespecifieke goedkeuring, indien van toepassing

 • Essentiële Informatie Document (Key Information Document of KID)

 • Snelle feiten

 • Overzicht van kosten (SOC)

 • Obligatiespecifieke transactiegeschiedenis van eenheden (kan worden gevraagd)
 • Fondsgids

 • Beleggingsoptiesdocument (Investment Options Document of IOD)
 

Deze pagina zal verder worden bijgewerkt met bronnen voor de vereiste informatie. Vergeet niet om de pagina regelmatig te bekijken voor updates.

Hieronder vindt u links naar de verschillende documenten voor de hierboven vermelde producten.

Type product

Product- en adviseurskosten

Fondslasten en -kosten

Overige kosten

Obligatieportfolio

 • Kwartaaloverzichten - Verstrekt na elk kalenderkwartaal

 • Obligatiespecifieke contractplanning
 • Externe fondsbeheerders Essentiële Beleggersinformatie (Key Investor Information Document of KIID)

 • Voorwaarden obligatiecontract
 
 • Neem contact op met de discretionaire financiële beheerder voor meer informatie over de kosten

International Prudence Bond

 • Jaarlijkse overzichten - Verstrekt op obligatieverjaardag

 • Obligatiespecifieke contractplanning

 • Obligatiespecifieke transactiegeschiedenis van eenheden (kan worden gevraagd)
 • Fondsgids

 • Voorwaarden obligatiecontract

 • Principes en praktijken van financieel beheer (PPFM)

 • Onderdeel - Bepaling van waarde van With-Profits-polis

 • Subonderdeel: Garanties en afvlakking
 • Wanneer prestatievergoedingen verschuldigd zijn aan de fondsbeheerder of transactiekosten worden gemaakt door het fonds, zullen deze van invloed zijn op de prestatie van het fonds.

Building Society-obligatie

Persoonlijke investeringsobligatie

 • Jaarlijkse overzichten, indien van toepassing - Verstrekt op obligatieverjaardag

 • Obligatiespecifieke contractplanning

 • Obligatiespecifieke transactiegeschiedenis van eenheden (kan worden gevraagd)
 • Fondsgids

 • Polisvoorwaarden
 • Wanneer prestatievergoedingen verschuldigd zijn aan de fondsbeheerder of transactiekosten worden gemaakt door het fonds, zullen deze van invloed zijn op de prestatie van het fonds.

Beschermingsproducten met normale en eenmalige premie

 • Planspecifieke contractplanning - Verstrekt op planverjaardag

 • Planspecifieke transactiegeschiedenis van eenheden (kan worden gevraagd)
 • Fondsgids

 • Planvoorwaarden (normale premie)

 • Voorwaarden obligatiecontract (eenmalige premie)
 • Wanneer prestatievergoedingen verschuldigd zijn aan de fondsbeheerder of transactiekosten worden gemaakt door het fonds, zullen deze van invloed zijn op de prestatie van het fonds.

Hieronder vindt u links naar de verschillende documenten voor de hierboven vermelde producten.

International Prudence Bond

Building society-obligatie, persoonlijke investeringsobligatie, beschermingsproducten met gewone en eenmalige premie.