Klachten

Elke belegger die een klacht wenst in te dienen over eender welk aspect van het fonds of de werking ervan, kan contact opnemen met zijn distributeur of kan een klacht indienen via de volgende website: https://www.mandg.com/investments/private-investor/nl-be/complaints-dealing-process

Beleggers kunnen klachten tevens overmaken aan de Ombudsman in financiële geschillen (Ombudsfin), Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel

Tel. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : Ombudsman@Ombudsfin.be (schriftelijk) of via een online-formulier beschikbaar op https://ombudsfin.be/nl/klacht-indienen/