Kosten

Instapkosten

De instapkosten bedragen maximaal 4% en zijn bespreekbaar. Neem contact op met uw distributeur voor nadere informatie.

Roerende voorheffing

Beleggers (particulieren) die distributieaandelen bezitten, zijn onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden. Beleggers (particulieren) zijn ook onderworpen aan een Belgische roerende voorheffing van 30% op de vermogenswinsten gegenereerd door de verkoop van aandelen (kapitalisatie- en/of distributieaandelen) van fondsen die voor meer dan 25% beleggen in rentedragende activa.

Elke toepasselijke roerende voorheffing zal worden afgetrokken voordat inkomsten of opbrengsten uit de verkoop van aandelen worden betaald, wanneer ze uitgekeerd worden door een Belgische financiële tussenpersoon.

De fiscale behandeling van de fondsen kan in de toekomst wijzigen en afhankelijk zijn van uw individuele omstandigheden. Raadpleeg uw belastingadviseur over de fiscale regels die op u van toepassing zijn.

Beursbelasting

De beurstaks op de verkoop of omruil van kapitalisatieaandelen bedraagt 1,32% (met een maximum van € 4.000).