Het is tijd voor de
beleggingsevolutie

Uitleg van de op deze pagina gebruikte beleggingstermen vindt u in de woordenlijst.

Wie zijn wij?

M&G Investments is een wereldwijde vermogensbeheerder die al bijna 90 jaar lang klanten en cliënten bedient sinds de lancering van het allereerste Europese beleggingsfonds in 1931. 

We maken deel uit van M&G plc, een familie van merken, die allemaal achter dezelfde ambitie staan: het beheren van de beleggingen van onze klanten zodat ze het leven kunnen leiden dat ze willen, terwijl we ernaar streven om de wereld onderweg een beetje beter te maken.

Over M&G investments

De Beleggingsevolutie

Mensen vragen steeds meer van hun beleggingen en van degenen die ze beheren. Ze willen dat hun geld duurzaam belegd wordt in assets en bedrijven die niet schadelijk zijn voor onze planeet. Maar beleggingen moeten natuurlijk nog steeds voldoen aan hun eerste doel – duurzame groei leveren en voldoen aan de financiële behoeften van beleggers voor de lange termijn.

Beleggingsbeheerders kunnen de problemen van de wereld niet van de ene dag op de andere oplossen. Duurzaam beleggen is een uitgebreid en complex onderwerp. Duurzaamheidsdoelen zoals netto-nul emissies of de verbetering van sociale gelijkheid zullen impact hebben op de levens van miljoenen mensen en het zal jaren duren om ze te realiseren. Het is evolutie, geen revolutie.

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

Als de eerste actieve langetermijnbeleggers weten we dat duurzaamheid een serieuze inzet vergt. We weten dat echte actie luider spreekt dan holle woorden. En we weten dat we geen nieuwe wereld kunnen scheppen door de oude gewoon te vergeten. Beleggers moeten rekening houden met de trends en veranderingen die ons leven in de komende tientallen jaren zullen beïnvloeden naarmate de wereld steeds duurzamer wordt. Ze moeten zich ook bewust zijn van de risico's en kansen die gepaard gaan met die veranderingen. Daarbij kunnen we denken aan veranderende consumptiegewoonten, nieuwe regelgeving, betere technologie en nog veel meer. Daarom geloven wij dat het tijd is voor een beleggingsevolutie. Een evolutie die waarde hecht aan vooruitdenken en een langetermijnblik. Een evolutie die verder kijkt dan marktverstoringen op de korte termijn en oog heeft voor de fundamentele waarden die positieve resultaten leveren – zowel voor beleggers als voor de planeet.

Vooruitlopen op de tijd vereist ook een actieve beleggingsaanpak, met onderzoek van topkwaliteit en een consistent kader voor het beleggingsproces. Actieve beleggers hebben de vrijheid om beleggingen te kiezen waarvan zij geloven dat ze zich zullen aanpassen en succesvol zullen zijn naarmate de wereld verandert. Zij streven naar goede resultaten voor de planeet en ook naar goede rendementen voor hun cliënten op lange termijn. Terwijl zij investeringen vermijden die zich niet aanpassen en het risico lopen achterop te raken.

We geloven ook in de kracht van engagement met de bedrijven waarin we beleggen. We gebruiken onze invloed om bedrijven aan te sporen tot veranderingen die positief zijn voor onze cliënten, de samenleving en de planeet.

Voor de toekomst bestaat er geen snelle oplossing.  Samen kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen.

Bekijk deze korte video voor meer informatie

Intentie is niets zonder actie

Wij verbinden beleggingen aan intentie en impact. Elke belegging die we doen in onze positive impact strategieën moet goed zijn voor bedrijven en voor mensen, en moet een positieve impact opleveren voor de maatschappij en beleggers.

Lees verder 

Afgestemd op het Parijs-akkoord en gericht op beleggers

In het klimaatakkoord van Parijs zijn wetenschappelijke, transparante doelstellingen vastgelegd voor de verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. Door strategieën te ontwikkelen die op de overeenkomst zijn afgestemd, kunnen we klanten helpen klimaatvriendelijke beleggingsbeslissingen te nemen.

Lees verder 

Strategische infrastructuur voor de wereld van morgen

Nieuwe technologie zal onze toekomst vormgeven en ons helpen nieuwe standaarden voor duurzaamheid en milieubescherming te bereiken. Maar technologie kan niet zonder infrastructuur. Daarom zullen we ook een nieuwe generatie infrastructuur moeten ontwikkelen. Die nieuwe infrastructuur vormt de kern van de infrastructuurstrategieën van M&G.

Lees verder 

De waarde van flexibiliteit bij duurzaam beleggen

Met een gediversifieerde en flexibele aanpak van vermogensallocatie, willen we profiteren van verschillende marktsituaties en ook van duurzame beleggingskansen voor de lange termijn, ten gunste van onze klanten en de planeet.

Lees verder 

Deze informatie is geen aanbod of een uitnodiging tot het doen van een aanbod voor de aankoop van aandelen in een van de fondsen van M&G.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Wij verstrekken geen financieel advies. Als u twijfelt of deze belegging geschikt is voor u, neem dan contact op met uw financieel adviseur.

Alvorens in te schrijven dient u het Prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie te lezen.

De waarde van de fondsen kan zowel dalen als stijgen. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat u uw oorspronkelijke belegging niet volledig terugkrijgt.