Investeren in infrastructuur

Zie de woordenlijst voor de definities van de op deze pagina gebruikte beleggingstermen.

Wat is infrastructuur?

Onder infrastructuur wordt in grote lijnen verstaan de activa die verband houden met de levering van essentiële diensten voor het veilig en welvarend functioneren van de mondiale samenleving. Dit zijn fysieke activa waarop we allemaal elke dag vertrouwen – van de nutsbedrijven die onze stroom en water leveren, tot de tolwegen en spoorwegen waarop we reizen.

Dit soort bedrijven heeft typisch de volgende kenmerken: 

  • Lange-termijnactiva die worden beheerddoor langlopende contracten 
  • Inflatie gebonden inkomsten 
  • Stabiele en groeiende geldstromen

De relatief voorspelbare aard van deze cashflows is geschikt voor langetermijnbeleggers die op zoek zijn naar het potentieel van een betrouwbare en groeiende inkomstenstroom, waarbij hun kapitaalwaarde wordt ondersteund door fysieke activa.

Waarom infrastructuur?

Infrastructuur neemt een belangrijke plaats in het systeem van de moderne samenleving en is de ruggengraat van de wereldeconomie. Wij zijn dan ook van mening dat de potentiële stabiele en groeiende cashflows die door de activaklasse worden gegenereerd, een even belangrijke rol spelen in de portefeuilles van de beleggers.

Elke dag zijn we onbewust afhankelijk van de infrastructuur. Van ’s ochtends opstaan, je telefoon controleren en douchen tot het bekijken van een film aan het eind van de dag.

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. Wij verstrekken geen financieel advies. Als u twijfelt of deze belegging geschikt is voor u, neem dan contact op met uw financieel adviseur. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.