Fonds diversifiés

Qui sommes-nous ?

En tant que créateurs de notre processus d'investissement « Épisode », appliqué systématiquement depuis plus de 20 ans, nous pensons être en bonne position pour sélectionner des opportunités financières attractives à travers le monde.

Que faisons-nous ?

Nous considérons que le principal moteur de la performance d'investissement est l’allocation d'actifs.

C’est pourquoi notre ambition est d’aider nos clients à disposer d’une allocation d'actifs optimale tout au long du cycle de marché, grâce à une approche dynamique.

Nous appliquons la théorie de la finance comportementale en réaction aux « Épisodes » de marché, autrement dit les périodes dans lesquelles les prix des actifs sont trop influencés par les émotions des investisseurs et pas assez par des moteurs de performances fondamentaux à long terme, pour offrir des solutions de croissance diversifiée, de revenu, de préservation du capital et d'investissement durable.

Comment faisons-nous ?

Nous identifions des opportunités en utilisant des recherches approfondies pour déterminer la valeur relative des actifs sur un horizon à moyen/long terme, combinées avec l’analyse des réactions émotionnelles des investisseurs à différents événements.

Chaque gérant a la responsabilité de son propre portefeuille, mais toute l'équipe accède aux idées d'investissement, les partage et les met à l'épreuve en continu.

Nous offrons aux clients….

  • Un processus d’analyse des valorisations solide et reproductible, fondé sur la théorie économique, des informations historiques et des enquêtes de marché afin d’identifier des actifs sur- ou sous-évalués
  • Des mandats d’investissement d'une grande flexibilité, conçus pour s’adapter à la vitesse et à l’ampleur de l’évolution de la dynamique des marchés
  • La construction de portefeuilles bâtis pour procurer une diversification efficace tout au long des cycles de marché

 

Croissance diversifiée

Stratégies d’allocation d'actifs avec un objectif de performance totale

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

M&G (Lux) Episode Macro Fund

Revenu

Appréciation du revenu et du capital tout au long des cycles de marché

M&G (Lux) Income Allocation Fund

Préservation du capital

Des stratégies d’une grande flexibilité conçues pour préserver votre capital dans des environnements de marché fluctuants

M&G (Lux) Global Target Return Fund

Investissement durable

La combinaison d'une appréciation du capital et du revenu avec la prise en considération de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance. 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

 

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au prospectus et au document d'informations clés pour l'investisseur avant de prendre toute décision finale d'investissement. La valeur liquidative des fonds pourra aussi bien baisser qu'augmenter. Ainsi, la valeur de votre investissement pourra aussi bien baisser qu'augmenter, et il est possible que vous ne récupériez pas la totalité de votre investissement initial. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les opinions exprimées dans le présent document ne sauraient en aucun cas constituer des recommandations, des conseils ou des prévisions. Veuillez noter que l'investissement dans ce fonds signifie l'acquisition de parts ou d'actions dans un fonds, et non dans un actif sous-jacent donné tel que un immeuble ou les actions d'une société, dans la mesure où il s'agit uniquement des actifs détenus par le fonds.

Als beheerder heb ik een tweeledige doelstelling: de wereldwijde aandelenmarkt verslaan en de dividendinkomsten voor beleggers elk jaar verhogen. De doelstelling is gebaseerd op het beginsel dat het inkomen van beleggers sneller moet stijgen dan de inflatie. Zo beschermen we onze cliënten in alle omstandigheden, en in het bijzonder tijdens inflatiespiralen zoals we die nu beleven en die hardnekkig lijkt te zijn.

We zijn dan ook trots op het rendement dat we behaald hebben sinds deze strategie vijf jaar geleden werd gelanceerd: een gecumuleerde winst die groter is dan het werkelijke inflatiepercentage.

Gestage groei van de cashflows

Dit maakt mijn filosofie vergelijkbaar met die van Stuart Rhodes, mijn oude vriend en M&G-collega, die een solide strategie heeft opgebouwd op basis van de aanjager van dividend. Het enige verschil is dat ik me richt op aandelen van infrastructuurbedrijven. Infrastructuur kan met de juiste aandelen, waarvan de cashflows gestaag stijgen, bescherming bieden tegen inflatie.

Drie categorieën infrastructuren kunnen aan deze verwachtingen voldoen, elk op hun eigen manier. De eerste categorie bestaat uit nutsbedrijven, energie- en vervoersinfrastructuur. De tweede is sociale infrastructuur, zoals ziekenhuizen, scholen, bibliotheken, openbare diensten en politiebureaus, die in sommige landen zoals de VS en het Verenigd Koninkrijk in handen van particulier kapitaal kan zijn. En de derde categorie is wat wij ‘evoluerende’ infrastructuur noemen: snelgroeiende bedrijven die de digitale diensten van de nieuwe economie leveren via gsm-masten, datacentra, glasvezelnetwerken, betaaldiensten, enz. 

Prijsstellingsvermogen

Nutsbedrijven bieden bescherming op verschillende niveaus. Binnen vervoersinfrastructuur zijn tolwegen bijvoorbeeld monopolies of oligopolies die hogere kosten kunnen doorberekenen. In energie-infrastructuur, vooral bij duurzame energie, is het prijsstellingsvermogen te danken aan het regelgevingskader.

De inkomsten van sociale infrastructuur zijn meestal expliciet aan de inflatie gekoppeld omdat overheden de inkomsten en prijsindexering garanderen. Sommige beleggingen, zoals biowetenschappen en laboratoria, kunnen zelfs een hoger rendement opleveren dan de inflatie. Toen scholen en bibliotheken tijdens de covidperiode gesloten waren, bleven ze hun beleggers regelmatig opbrengsten uitkeren, wat hun defensieve status versterkte. 

Evoluerende infrastructuren bieden bescherming als gevolg van een sterke structurele groei van eindmarkten, waaronder digitale communicatiediensten. 

We beleggen overal ter wereld, maar hebben wel regionale voorkeuren omdat deze cultuur van dividendgroei gebruikelijker is in raden van bestuur in ontwikkelde economieën in Noord-Amerika of Europa. In opkomende economieën is het lastiger om bedrijven te vinden die aan deze criteria voldoen. Ze opereren in minder stabiele economieën met volatielere valuta’s. 

Vlaggenschipondernemingen

Een van de vlaggenschipondernemingen van onze strategie is Vinci, waarvan de zakelijke portefeuille vervoersinfrastructuur bevat, zoals autowegen en luchthavens. Vinci heeft zijn prijsstellingsvermogen en zijn vermogen om het dividend te verhogen bewezen, evenals zijn grote veerkracht tijdens de covidcrisis. Ook noem ik Crown Castle, een exploitant van telecommasten in de VS die kansen heeft gegrepen die ontstonden uit de overgang naar 5G, waarvoor zeer technische architecturen nodig zijn die sterk verschillen van 4G.

Nog één ding: als ik aandelen van infrastructuurbedrijven zou vergelijken met private equity, zou ik zeggen dat infrastructuur het voordeel biedt van stabiele inkomsten en liquiditeit, met soepeler rotaties in de portefeuille. Ze kunnen ook opwaarts potentieel bieden, gezien de toenemende belangstelling van private equity voor hun aantrekkelijke waarderingen. Dit is met name het geval bij luchthavens, datacentra en energie-infrastructuur, zoals recente ervaringen hebben aangetoond. 

De verstrekte informatie mag niet worden beschouwd als aanbeveling om een bepaald effect te kopen of te verkopen. De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose.

Contacter l'équipe

Contactez nous