Onze filosofie

Wij geloven dat actief beleggen kan resulteren in succesvollere bedrijven en betere resultaten op het gebied van maatschappij en milieu. We ondersteunen bedrijven indien nodig op de lange termijn, tijdens hun volledige bedrijfs- en marktcycli, in de overtuiging dat het vaak verantwoordelijker is om onze invloed te gebruiken als stimulans voor echte verbeteringen in plaats van te desinvesteren en het probleem naar een ander door te schuiven.

Het jaar in cijfers

1478

Bedrijfsvergaderingen bijgewoond door ons Equity-team in 2022

197

ESG-engagementen

1897

Vergaderingen waarop we ten minste tegen één besluit gestemd hebben

Bron: M&G Stewardship-jaarverslag 2022.

Engagement benutten om positieve veranderingen te bewerkstelligen

Engagement is een integrerend deel van hoe wij duurzaamheid en ESG-overwegingen in ons beleggingsproces opnemen. We werken met bedrijven samen om waarde aan het beleggingsproces toe te voegen of om het bedrijf feedback te geven, waarbij we ons richten op positieve uitkomsten in de echte wereld. We spreken over bedrijfsspecifieke kwesties die in kaart gebracht zijn tijdens onze monitoring en regelmatige ESG-portefeuillebeoordelingen, en over bredere thema's, zoals klimaatverandering of moderne slavernij.

Lees ons engagementbeleid (in het Engels)

 

Stemming

Actief en geïnformeerd stemmen is een integrerend deel van onze verantwoordelijkheid als rentmeester van het vermogen van onze klanten. Door te stemmen trachten we waarde toe te voegen en de aandeelhoudersbelangen van onze klanten te beschermen, terwijl we duurzame werkwijzen stimuleren - niet in de laatste plaats betere corporate governance, informatieverschaffing en diversiteit in het bestuur. Bij het stemmen maken we gebruik van interne richtlijnen voor stemmen en beleidsonderzoek; we publiceren onze stembeslissingen op onze website en in ons Stewardship-jaarverslag (in het Engels).

Lees ons stembeleid (in het Engels)

 

Stewardship-verslagen

Onze stewardship-verslagen geven een breed overzicht van ons engagement, stemgedrag en andere activiteiten op het gebied van verantwoord beleggen van het afgelopen jaar of kwartaal, inclusief cijfers en casestudies.

Lees het jaarlijkse Stewardship-verslag (in het Engels)

 

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose.