Impactbeleggen

Impactbeleggingsstrategieën willen beleggen in oplossingen voor ‘s werelds meest urgente problemen op het gebied van maatschappij en milieu, van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid. Deze beleggingen moeten een bewuste, meetbare positieve impact hebben en tegelijkertijd een financieel rendement opleveren.

Bij M&G Investments beleggen onze publieke impactstrategieën in bedrijven die oplossingen bieden voor zes belangrijke milieu- en sociale impactgebieden. Dit zijn klimaatactie, milieu-oplossingen, circulaire economie, betere gezondheid, levens redden, beter werk en onderwijs, en sociale inclusie.

Onze private impact beleggingsstrategieën richten zich op positieve resultaten op het gebied van milieu en maatschappij door te beleggen in impactvolle private equity, krediet en vastgoed. Via ResponsAbility beheren we ook een aantal strategieën gericht op klimaatfinanciering, financiële inclusie en duurzaam voedsel, waarbij we specifiek beleggen in gebieden waar kapitaal schaars is, vaak in opkomende markten.

Meer informatie over onze publieke impact-aandelenfondsen.

Duurzame strategieën

Onze strategieën voor duurzaam beleggen trachten de negatieve effecten op milieu en maatschappij te verminderen en wijzen toe aan beleggingen die naar verwachting een positieve bijdrage leveren aan doelstellingen op het gebied van milieu en maatschappij.

Dat gebeurt door te beleggen in allerlei publieke en private activaklassen, zoals aandelen, vastrentende beleggingen, multi-asset en reële activa. Een van onze private duurzame beleggingsstrategieën is M&G Catalyst, die maximaal £ 5 miljard aan kapitaal toewijst aan innovatieve bedrijven in particuliere handen die hun best doen om een duurzamere wereld te scheppen.

Meer informatie over onze duurzame publieke aandelenfondsen.

ESG Enhanced-strategieën

Onze ESG Enhanced aandelen- en vastrentende strategieën streven ernaar negatieve effecten op milieu en maatschappij te beperken. Met dat doel voor ogen sluiten ze bepaalde schadelijke sectoren en bedrijfsactiviteiten uit, zoals tabak en controversiële wapens, terwijl ze ESG-factoren in het beleggingsproces opnemen.

Meer informatie over onze publieke ESG Enhanced-aandelenfondsen.

 

Al onze impact- en duurzame strategieën voldoen aan het M&G Investments Coal Policy (in het Engels).

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg het prospectus en het documentessentiële beleggersinformatie voordatueen beleggingsbeslissing neemt. De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.