Impact from all angles

Wat is impactbeleggen?

Impactbeleggen betekent beleggen in bedrijven die zinvolle maatschappelijke resultaten willen behalen door de belangrijkste maatschappelijke en milieuproblemen in de wereld aan te pakken, waarbij ze tegelijkertijd streven naar financieel rendement.

Een strak geleide aanpak van impactbeoordelingen

Het is de taak van ons impactteam, dat een breed scala aan expertise vertegenwoordigt, van fondsbeheerders, impactanalisten en sectorspecialisten, om uw vermogen aan het werk te zetten, met als doel sterke rendementen genereren en tegelijkertijd duidelijke voordelen voor de samenleving en de planeet te behalen.

De selectie begint bij een wereldwijd universum van aandelen, dat in eerste instantie wordt gescreend op minimale liquiditeit en marktkapitalisatiecriteria en dat alle bedrijven uitsluit die geacht worden de VN Global Compact-beginselen inzake mensenrechten te schenden, evenals alle aandelen van bedrijven die actief zijn in een sector die als onethisch of amoreel wordt beschouwd.

De resterende aandelen worden beoordeeld op hun III-kwalificaties en ze moeten bovengemiddelde resultaten behalen om op de watchlist opgenomen te worden. Bovendien moet er bij alle leden consensus bestaan over de merites van het bedrijf.

Ons impactkader

We hebben een kader opgezet dat ondernemingen een score geeft voor hun investering, intentie en impact (III). We kiezen alleen bedrijven die in alle drie de categorieën hoog scoren.

Investering


Hoe sterk is het bedrijfsmodel?
 

Kan het bedrijf duurzame rendementen genereren?

IntentieIs positieve impact een expliciete bedrijfsdoelstelling of een toevalsbevinding?

Impact


Wat zijn de materiële, meetbare voordelen die het bedrijf biedt om de samenleving en de planeet te helpen verbeteren?

Voorbeelden van bedrijven waarin wij beleggen

Ørsted

Schneider Electric

eBay

Thermo Fisher Scientific

Amerisafe

Bank of Georgia

Uitleg van de op deze pagina gebruikte beleggingstermen is te vinden in de woordenlijst. 

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

Contact met het team opnemen

Contacteer ons