Vastrentende beleggingen

Wie zijn we?

Wij zijn een van Europa's grootste beleggers voor vastrentende effecten, met een uitstekende staat van dienst op het gebied van het actieve beheer van wereldwijde vastrentende beleggingen. 

Wat doen we?

Ons ervaren team van beleggingsprofessionals wil via een serie vastrentende producten rendement voor de lange termijn genereren. Hiervoor zetten we wereldwijde staatsobligaties en investment grade- en high yield-bedrijfsobligaties in.

Hoe doen we dat?

Met inzet van de uitgebreide en brede ervaring van ons beleggingsteam zoeken we naar de beste relatieve en absolute waardekansen. Daarnaast hebben we aanzienlijke kredietonderzoekscapaciteiten in huis. 

Een focus op de lange termijn stelt de beleggingsteams in staat tegelijkertijd hun overtuigingen ten uitvoer te brengen en risico's te beheersen. 

De waarde van en de inkomsten uit de activa van een fonds kunnen zowel dalen als stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

Ons aanbod

Het M&G Public Fixed Income team beheert een breed gamma aan obligatiefondsen. Hoewel de specifieke beleggingsstrategie voor elk fonds verschilt, kunnen ze afhankelijk van hun kenmerken in verschillende categorieën gegroepeerd worden. 

Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentes, inflatie en kredietbeoordelingen. Het kan gebeuren dat de emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van de obligaties in het fonds verlagen.

Het risico dat de emittenten van de obligaties de rente of het kapitaal niet kunnen betalen, is bij hoogrentende obligaties vaak groter.

Kies een van de vastrentende fondsen hieronder voor meer informatie over de beleggingsdoelstelling, de beschikbaarheid van aandelenklassen en literatuur.

Flexibele obligatiefondsen

Vastrentende beleggingsstrategieën die ontwikkeld zijn om in uiteenlopende marktomgevingen rendement op te leveren.

M&G (Lux) Absolute Return Bond Fund

M&G (Lux) Global Macro Bond Fund

M&G (Lux) Optimal Income Fund

Bedrijfsobligatiefondsen

Vastrentende beleggingsstrategieën die vooral beleggen in wereldwijde, regionale investment grade bedrijfsobligaties of in investment grade bedrijfsobligaties van specifieke markten. Ze brengen mogelijk meer risico met zich mee maar kunnen meer rendement opleveren dan staatsobligatiefondsen.

M&G (Lux) Euro Corporate Bond Fund

M&G (Lux) Global Corporate Bond Fund

M&G (Lux) European Inflation Linked Corporate Bond Fund

M&G (Lux) Short Dated Corporate Bond Fund

High yield obligatiefondsen

Vastrentende strategieën die voornamelijk in wereldwijde high-yield obligaties beleggen. Ze brengen mogelijk meer risico met zich mee maar kunnen meer rendement opleveren dan staatsobligatiefondsen en investment grade bedrijfsobligatiefondsen.

M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund

M&G (Lux) Global High Yield Bond Fund

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund

Obligatiefondsen voor opkomende markten

Vastrentende strategieën die voornamelijk in obligaties uit opkomende markten beleggen. Ze brengen mogelijk meer risico met zich mee maar kunnen meer rendement opleveren dan obligatiefondsen voor ontwikkelde markten.

M&G (Lux) Emerging Markets Bond Fund

M&G (Lux) Emerging Markets Hard Currency Bond Fund

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

ESG-obligatiefondsen

Obligatiestrategieën die ontwikkeld zijn om aan een ESG-doelstelling te voldoen of een aan ESG gerelateerd resultaat te behalen, of die beheerd worden conform ESG-criteria die binnen de beleggingsstrategie worden toegepast

M&G (Lux) Sustainable Global High Yield Bond Fund

M&G (Lux) Sustainable Emerging Markets Corporate Bond Fund

Dit is een reclame. Raadpleeg het prospectus en het document essentiële beleggersinformatie voordat u een beleggingsbeslissing neemt. De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten. Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Contacteer het team