Beleggingsmogelijkheden

De waarde van beleggingen zal fluctueren, waardoor de waarden zowel zullen dalen als stijgen en u mogelijk niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Multi Asset

Als grondleggers van ons onderscheidende 'Episode' beleggingsproces, dat we in de afgelopen 20 jaar consequent hebben toegepast, zijn we goed gepositioneerd om wereldwijd aantrekkelijke beleggingskansen te selecteren.

Vastrentende beleggingen

Wij zijn een van Europa's grootste beleggers voor vastrentende effecten, met een uitstekende staat van dienst op het gebied van het actieve beheer van wereldwijde vastrentende beleggingen. 

Converteerbare effecten

Ons Converteerbare obligaties-team streeft naar maximale voor risico gecorrigeerde rendementen die de markt voor converteerbare obligaties biedt.

Aandelen

Als pioniers van de eerste Britse beleggingsmaatschappij hebben we sinds 1931 een bedrijf en reputatie opgebouwd rond beleggingsintegriteit, originele denkwijzen en innovatie. 

Duurzaam investeren

We erkennen dat klanten in toenemende mate hun investeringen willen afstemmen op hun ecologische en sociale waarden en een reeks Planet+ fondsen hebben die kunnen helpen in deze behoefte te voorzien.

Contacteer het team