Experts in particuliere markten

Als baanbrekend belegger in particuliere markten zijn we al sinds 1999 actief betrokken bij de vormgeving en ontwikkeling van de particuliere schuldmarkten in Europa.

Particuliere markten bij M&G Investments

Bij M&G Investments beleggen we al 25 jaar actief in particuliere markten waarbij we dankzij onze innovatieve denkwijze de verschillende economische cycli hebben doorstaan.

Beleggingen in particuliere markten, die niet worden verhandeld op beurzen en die private-equity, privéschuld en vastgoed omvatten, werden historisch gedomineerd door institutionele beleggers. Maar de zogenaamde ‘democratisering’ van de privé-activa maakt deze activaklasse steeds breder toegankelijk. Veranderingen in de regelgeving en nieuwe productontwikkelingen maken privé-activa beschikbaar voor een veel breder spectrum van beleggers, wat de groei van de particuliere markten in de komende jaren zou kunnen stimuleren.

Schaal en ervaring combineren om toegang te krijgen tot aantrekkelijke opportuniteiten

Uitgebreide kennis en middelen om in te spelen op een groeiend aantal opportuniteiten

Een filosofie gebaseerd op een rigoureuze fundamentele analyse

550 +

Professionele beleggers

84 bn

Beheerd vermogen

+ 25

jaar beleggen in particuliere markten

Bron: M&G 31 december 2023.

Onze capaciteiten in de particuliere markten

Private credit

Onze strategieën inzake particulier krediet maken gebruik van de jarenlange expertise en aanzienlijke toegewijde middelen van M&G. We zijn immers in 1997 voor het eerst begonnen met in deze activaklasse te beleggen. Deze schaal biedt een betere toegang tot activa die ons in staat stelt te profiteren van nieuwe opportuniteiten wanneer ze zich voordoen. Ons recente aanbod stoelt op deze ervaring en maakt gebruik van verscheidene toegangspunten tot de markt om in te spelen op de meest aantrekkelijke kansen in het hele universum van particulier krediet. Tegelijkertijd streven we ernaar de toegankelijkheid tot deze activa voor de belegger te verbeteren met moderne fondsstructuren. De strategieën – die overwegend een variabele rente hebben – kunnen bescherming tegen stijgende rentevoeten bieden, een hoger rendement leveren dan beursgenoteerde activa, evenals diversificatie en bescherming tegen neerwaartse risico's bieden.

Private equity

Het trackrecord van onze private equity-strategie gaat terug tot 2000. Sindsdien zijn we blijven investeren in beheerders van topniveau, waarbij we capaciteit hebben veiliggesteld in moeilijk toegankelijke fondsen, aangevuld met co-investeringsmogelijkheden waarin we een sterke overtuiging hebben. De allocaties zijn gediversifieerd naar beheerder, geografie en beleggingsstijl; overnames en groei zijn de kernallocaties met satellietposities in gebieden zoals speciale situaties en durfkapitaal. Gedurende de hele marktcyclus hebben we gezien welke prestatie- en diversificatievoordelen private equity allocaties kunnen bieden aan een traditionele portefeuille.

Reële activa

Onze vastgoedstrategie biedt blootstelling aan een gevarieerde pool van kansen op het gebied van infrastructuur, landbouw en natuurlijk kapitaal. Deze zijn toegankelijk via een mix van gespecialiseerde partnerfondsen, co-investeringen en directe investeringen. De strategie dateert van het einde van de jaren ‘90 en streeft ernaar consistent aantrekkelijke rendementen te bieden met bescherming tegen neerwaartse risico’s en inflatie, onafhankelijk van de traditionele markten.

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De standpunten in deze video mogen niet worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.Ons beheerd vermogen in particuliere markten

Per activaklasse (%)

M&G is één van de grootste beleggers in priveáctiva met ongeveer 25% van ons totale beheerde vermogen belegd in particuliere markten. Onze capaciteiten gaan van vastgoed, alternatieve beleggingen, infrastructuur tot private-equity, privéschuld, etc.

Bron: M&G 31 december 2023.

Ruimere toegang tot een groeiende activaklasse

Sinds de wereldwijde financiële crisis zijn de particuliere markten wereldwijd aanzienlijk gegroeid, omdat steeds meer beleggers worden aangetrokken door het potentieel van hogere rendementen in vergelijking met traditionele beleggingen op de beursgenoteerde markt en door de voordelen van diversificatie van de portefeuille.

Verwacht wordt dat de activa op de particuliere markten tegen 2027 $ 29 biljoen zullen bedragen, tegenover $ 20 biljoen in 2022*, deels als gevolg van de verschuivingen tussen beursgenoteerde en niet-beursgentoeerde markten. Nu bedrijven ervoor kiezen om langer te wachten vooraleer ze op de beurs gaan noteren, ontstaan er steeds meer mogelijkheden voor beleggers - met name op het gebied van privéschuld en private equity.

Toegang krijgen tot privéactiva hoeft geen uitdaging te zijn. Terwijl de particuliere markten zich blijven ontwikkelen, helpt een veranderend regelgevend landschap, inclusief de introductie van nieuwe fondsstructuren zoals de Europese langetermijnbeleggingsinstelling, de ruimte opnieuw te definiëren.

Deze ontwikkelingen hebben de toegankelijkheid verbeterd en de creatie mogelijk gemaakt van een reeks verschillende producten die beleggers blootstelling bieden aan het diverse spectrum van deze voorheen moeilijk toegankelijke wereld, waardoor de deuren worden geopend voor een bredere klantenbasis om privé-activa in hun portefeuilles op te nemen.

*Bron: “Global Asset Management Market Sizing” van BCG, 2023

Beleggen in privé-activa

Lees meer over de voordelen van ELTIF 2.0