M&G (Lux) Positive Impact Fund

Investeren met een positieve impact voor de samenleving van morgen

Wat is investeren met het oog op impact? 

Steeds meer mensen willen hun beleggingen inzetten om positieve veranderingen in de samenleving en het milieu te ondersteunen, naast het vermijden van schade die met traditionele ethische of ESG-beleggingen wordt geassocieerd.

Impact investing richt zich op die bedrijven die oplossingen willen bieden voor de meest urgente problemen in de wereld, van klimaatverandering tot sociale ongelijkheid, die ook aantrekkelijke langetermijnrendementen kunnen opleveren. Bij M&G belegt ons Positive Impact-team in kwaliteitsbedrijven die een meetbare, materiële, positieve sociale en/of milieu-impact hebben.

Het M&G (Lux) Positive Impact Fund streeft naar aantrekkelijke rendementen door te beleggen in impactvolle en duurzame bedrijven. Het fonds omarmt het kader van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN en belegt in bedrijven die zich richten op zes belangrijke impactgebieden - drie op milieugebied en drie op sociaal gebied - afgemeten tegen de SDG’s.

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dit betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

Het fonds kreeg het Febelfin duurzaamheidslabel "Towards Sustainaibility". Voor meer informatie: towardssustainability.be/en

Voorbeelden van beleggingen

Ørsted

s Werelds grootste beheerder en ontwikkelaar van offshore-windenergie

Meer lezen

Rockwool

Een pionier in het omzetten van vulkanisch gesteente in steen

Meer lezen

Brambles

De overgang naar een circulaire economie mogelijk maken

Meer lezen

Quest Diagnostics

Een pionier in het verbeteren van de gezondheid en het redden van levens

Meer lezen

Cogna Educação

Een pionier in het verbeteren van de toegang tot onderwijs

Meer lezen

Safaricom

Een leider in het bevorderen van sociale integratie

Meer lezen


Voorbeelden van bedrijven die in de portefeuille zouden kunnen worden gehouden. 


Waarom M&G?

Focus & Transparantie 

Het M&G (Lux) Positive Impact Fund is een liquide, transparant vehikel, gebaseerd op een solide beleggingsproces, dat brede toegang biedt tot impactbeleggingen via beursgenoteerde aandelen. Het fonds bezit doorgaans ongeveer 30 aandelen en brengt jaarlijks verslag uit over de impact van die bedrijven. 

Dubbele doelstelling

Het fonds heeft een overtuigende dubbele doelstelling: een hoger totaalrendement (de combinatie van kapitaalgroei en inkomsten) bieden dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over een periode van vijf jaar, en beleggen in bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben door de grote sociale en/of milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken.

Een evoluerend regelgevingskader

Regelgevers richten zich steeds meer op de milieu- en sociale kenmerken van bedrijven, met regeringen over de hele wereld die groene regeneratiepakketten financieren. Wij denken dat dit spannende kansen creëert voor bedrijven die oplossingen bieden voor 's werelds grootste uitdagingen.  
M&G (Lux) Positive Impact Fund belegt in bedrijven die een positieve invloed hebben op de samenleving door de belangrijkste sociale en/of milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken. Dit zijn onder meer bedrijven die producten maken voor betaalbare en schone energie en bedrijven die diensten leveren die de armoede in de wereld bestrijden.

De waarde en de inkomsten van de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doel zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds houdt een klein aantal beleggingen aan en daarom kan een daling van de waarde van een enkele belegging een grotere impact hebben dan wanneer het een groter aantal beleggingen aanhoudt.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging negatief beïnvloeden.

ESG-informatie van externe gegevensverstrekkers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds zijn te vinden in het Prospectus van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsaandelen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die in obligaties en/of contanten beleggen.

Contacteer het team