Een positieve toekomst creëren

M&G (Lux) Positive Impact Fund 

Wat is investeren met het oog op impact?

Impact investing betekent investeren in bedrijven die positieve, betekenisvolle maatschappelijke resultaten nastreven door de grote maatschappelijke en milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken en tegelijkertijd een financieel rendement te genereren.

Waarin verschillen impactfondsen van ethisch en ESG-beleggen?

Ethische fondsen

Vermijden bedrijven in "zondige sectoren" zoals alcohol, tabak en pornografie - een bereik dat veel fondsen vandaag hebben uitgebreid met fossiele brandstoffen.

Duurzame fondsen

Beleggen in bedrijven in een breed scala van sectoren, met een voorkeur voor bedrijven die goed scoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.

Impactfondsen

Beleggen in bedrijven die expliciet streven naar een positieve impact op de maatschappelijke en milieuvraagstukken waarmee de wereld wordt geconfronteerd. Elk bedrijf moet een meetbaar voordeel aantonen (zoals een vermindering van de CO2-uitstoot in ton).

Ons Impact fonds – M&G (Lux) Positive Impact Fund

3 redenen om te investeren

Het doel van het M&G (Lux) Positive Impact Fund is om aantrekkelijke rendementen te behalen door te beleggen in impactvolle en duurzame bedrijven. Het fonds laat zich leiden door de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN en belegt in bedrijven die zich richten op ten minste een van de zes belangrijkste impactgebieden - drie milieugebieden en drie sociale gebieden - elk gebaseerd op de SDG's van de VN.

Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in aandelen van bedrijven uit alle sectoren en van alle groottes, overal ter wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds heeft gewoonlijk aandelen in minder dan 40 bedrijven. Het fonds belegt in bedrijven die voldoen aan zijn ESG-criteria en impactcriteria. Op normen, sectoren en/of waarden gebaseerde uitsluitingen zijn van toepassing op beleggingen. Alle ondernemingen worden beoordeeld op hun beleggingsreferenties en hun vermogen om positieve sociale en/of milieueffecten te realiseren.

De fondsbeheerder verwacht dat minstens 80% van het fonds belegd zal zijn in duurzame beleggingen (min. 30% in sociaal en 30% in milieu). Het fondswordt actief beheerd en de benchmark is de MSCI ACWI Net Return Index. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria en Impactcriteria.

De waarde en de inkomsten van de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Uitsluitingen

Meer details over de uitsluitingsaanpak van het fonds staan beschreven in het document ESG-criteria dat hier beschikbaar is.

Waarom M&G?

Focus & Transparantie

Het M&G (Lux) Positive Impact Fund is een liquide, transparant vehikel, gebaseerd op een solide beleggingsproces, dat brede toegang biedt tot impactbeleggingen via beursgenoteerde aandelen. Het fonds bezit doorgaans ongeveer 30 aandelen en brengt jaarlijks verslag uit over de impact van die bedrijven. 

Dubbele doelstelling

Het fonds heeft een overtuigende dubbele doelstelling: een hoger totaalrendement (de combinatie van kapitaalgroei en inkomsten) bieden dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over een periode van vijf jaar, en beleggen in bedrijven die een positieve maatschappelijke impact hebben door de grote sociale en/of milieu-uitdagingen van de wereld aan te pakken.

Een evoluerend regelgevingskader

Regelgevers richten zich steeds meer op de milieu- en sociale kenmerken van bedrijven, met regeringen over de hele wereld die groene regeneratiepakketten financieren. Wij denken dat dit spannende kansen creëert voor bedrijven die oplossingen bieden voor 's werelds grootste uitdagingen. 

Meer informatie

Uitleg van de op deze pagina gebruikte beleggingstermen is te vinden in de woordenlijst. 

Hier vindt u onze informatie over duurzaamheid.

De benchmark is de MSCI ACWI Net Return Index. De benchmark is een vergelijkingsinstrument dat uitsluitend wordt gebruikt om de prestatie van het fonds te meten en is niet van invloed op de portefeuilleconstructie. De benchmark is gekozen omdat deze het best de financiële doelstelling van het fonds het best weerspiegelt. Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds heeft volledige vrijheid in de keuze van de beleggingen die in het fonds worden gekocht, aangehouden en verkocht. Het fonds kan aanzienlijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria en Impactcriteria.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) voordat u een beleggingsbeslissing neemt.

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Het fonds houdt een klein aantal beleggingen aan en daarom kan een daling van de waarde van een enkele belegging een grotere impact hebben dan wanneer het een groter aantal beleggingen aanhoudt.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen de waarde van uw belegging negatief beïnvloeden.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

ESG-informatie van externe gegevensverstrekkers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds zijn te vinden in het Prospectus van het fonds.

Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.  

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen van vennootschappen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondergaan dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.