Investeren in beursgenoteerde infrastructuur

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Waarom investeren in beursgenoteerde infrastructuur?

  • Infrastructuur is de ruggengraat van de economie die de wereld draaiende houdt
  • Inkomsten uit infrastructuurbedrijven zijn vaak gekoppeld aan inflatie
  • In 2022 heeft het fonds opnieuw het Towards Sustainability label gekregen in België
  • Het fonds investeert in thema’s met onderliggende structurele groei

Waarom nu?

  • Wij geloven dat beursgenoteerde infrastructuur het potentieel heeft voor betrouwbare en duurzame groei op lange termijn.

  • Ondernemingen besteden steeds meer aandacht aan ESG-kenmerken bij hun inspanning om betere bedrijven te worden, zowel vanuit financieel oogpunt als met het oog op duurzaamheid.

  • De uitbreiding van overheidsinvesteringen in de nasleep van de coronapandemie, waaronder hogere uitgaven aan infrastructuur, kan gunstig zijn voor deze beleggingscategorie.

Bezoek de fondsen pagina

Beleggen volgens duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s*)

Infrastructuur heeft een cruciale rol in de samenleving. Naar onze mening kunnen de kritieke infrastructuuractiva waarin wij beleggen (via beursgenoteerde effecten) daarom bijdragen aan diverse duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (SDG’s).


“Infrastructuur in het bijzonder ondersteunt alle SDG’s. Het vervult een kritieke rol in de samenleving omdat het tot ver in de toekomst impact kan hebben op ontwikkeling, zowel in positieve als negatieve zin. Daarom is het essentieel om te begrijpen welke invloed infrastructuursystemen kunnen hebben op SDG’s.”

Bron: "Infrastructure: Underpinning sustainable development", The United Nations Office for Project Services (UNOPS), 2018.

17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

Bron: M&G Investments

*Hoewel we de SDG's van de VN steunen, zijn we niet verbonden aan de VN en worden onze fondsen niet door hen goedgekeurd.

Minimumdrempel voor de portefeuille: ten minste 70% van het vermogen onder beheer draagt bij aan SDG’s

Bron: M&G Revenue mapping (per 26 augustus 2022)

Ontdek meer over het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure fonds

Alex Araujo, fondsbeheerder van het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund, geeft een update over de strategie en biedt een algemeen overzicht van de huidige kansen midden in deze inflatoire omgeving

Het fonds streeft ernaar om ten minste 80% van zijn vermogen te beleggen in aandelen uitgegeven door infrastructuurbedrijven, beleggingsmaatschappijen en vastgoedbeleggingstrusts van alle groottes en uit alle landen, inclusief opkomende landen. ESG- en duurzaamheidsaspecten zijn geïntegreerd in het beleggingsproces. Het fonds bevordert milieu-/sociale kenmerken en hoewel het geen duurzame belegging als doel heeft, zal het een minimumaandeel van 51% van de duurzame beleggingen hebben.

Hier vindt u onze informatie over duurzaamheid.

Bezoek de fondsen pagina

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en het Essentiële-informatiedocument (Eid) alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. 

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Dit zal ertoe leiden dat de waarde van uw belegging zowel zal dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. 

Het fonds houdt een klein aantal beleggingen aan, en daarom kan een waardedaling van één belegging een grotere impact hebben dan wanneer het een groter aantal beleggingen zou aanhouden.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een ongunstig effect hebben op de waarde van uw belegging.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

ESG-informatie van externe gegevensverstrekkers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of een emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds. 

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds vindt u in het Prospectus van het fonds.

Zie onze woordenlijst voor meer informatie over de gebruikte financiële termen.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Het fonds investeert in de fundamenten van een moderne samenleving - van de fysieke activa die onze water-, energie- en transportbehoeften leveren, tot de onderwijs- en gezondheidszorgfaciliteiten die onze samenleving bevorderen en de communicatienetwerken die ons verbinden in een steeds digitalere wereld.

Onze wereldwijde aanpak zoekt naar kansen in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden, met een vastberaden focus op stabiliteit op lange termijn en inflatiebeschermde groei in een activaklasse met breedte, diepte en liquiditeit.

Het fonds streeft naar een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten om een hoger rendement te behalen dan de wereldwijde aandelenmarkt over een periode van vijf jaar; en een inkomensverdeling die elk jaar in Amerikaanse dollar toeneemt. Het fonds streeft ernaar zijn financiële doelstellingen te bereiken met toepassing van ESG-criteria en duurzaamheidscriteria. Ten minste 80% van het fonds is belegd in de aandelen van infrastructuurbedrijven en beleggingsfondsen van elke omvang en van overal ter wereld, inclusief opkomende markten. Het fonds heeft meestal aandelen in minder dan 50 bedrijven. Het fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG-criteria en duurzaamheidscriteria. Norm-, sector- en/of op waarden gebaseerde uitsluitingen zijn van toepassing op beleggingen. Het Fonds bevordert milieu/sociale (M/S) kenmerken en hoewel het geen duurzame belegging als doel heeft, zal het een minimumaandeel van 51% van de duurzame beleggingen hebben.

De benchmark van het fonds is de MSCI ACWI Net Return Index. De benchmark is een vergelijkingsinstrument dat uitsluitend wordt gebruikt om de prestaties van het Fonds te meten en beperkt de portefeuilleopbouw niet. De benchmark is gekozen omdat deze de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het Fonds het beste weerspiegelt. Het Fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan volledig vrij kiezen welke beleggingen het Fonds koopt, houdt en verkoopt. De participaties van het Fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de bestanddelen van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG-criteria en de duurzaamheidscriteria.

U kunt de duurzaamheidsgerelateerde informatie van het Fonds hier vinden.

Zie onze woordenlijst voor meer informatie over de gebruikte financiële termen.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en de KID alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen.

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Dit zal ertoe leiden dat de waarde van uw belegging zowel zal dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. 

Het fonds houdt een klein aantal beleggingen aan, en daarom kan een waardedaling van één belegging een grotere impact hebben dan wanneer het een groter aantal beleggingen zou aanhouden.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een ongunstig effect hebben op de waarde van uw belegging.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

ESG-informatie van externe gegevensverstrekkers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of een emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds vindt u in het Prospectus van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. 

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsaandelen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondervinden dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.

Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.   

Gerelateerde inzichten

Contacteer het team