Strategische infrastructuur voor de wereld van morgen

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Infrastructuur van de toekomst

De technologie van de volgende generatie zal onze toekomst bepalen en ons helpen nieuwe normen te bereiken op het gebied van duurzaamheid en milieubescherming. Maar technologie kan niet functioneren zonder infrastructuur. Dus moeten we ook aan infrastructuur van de toekomst bouwen - de kabels, de data, de communicatie en de energie die ons in staat zullen stellen het potentieel van de technologie voor menselijke vooruitgang en duurzaamheid te benutten. Infrastructuur van de toekomst is de kern van de fondsenstrategie van M&G.

Waarom beursgenoteerde infrastructuur?

Het potentieel voor betrouwbare en groeiende kasstromen die worden gegenereerd door kritieke fysieke infrastructuur - langetermijnactiva die essentieel zijn voor het functioneren van de wereldwijde samenleving.

Beursgenoteerde infrastructuur biedt blootstelling aan structurele groeitrends op lange termijn, zoals hernieuwbare energie, duurzaam vervoer en digitale connectiviteit.

Bekijk de volgende korte video's en hoor hoe fondsbeheerder Alex Araujo enkele van de belangrijkste thema's voor de beursgenoteerde infrastructuursector voor de komende maanden bespreekt.

Waarom nu? Infrastructuur neemt een belangrijke plaats in in het weefsel van de moderne samenleving en vormt de ruggengraat van de wereldeconomie. Daarom zijn wij van mening dat de potentieel betrouwbare en groeiende kasstromen die door deze activaklasse worden gegenereerd, een even belangrijke rol moeten spelen in de portefeuilles van beleggers.

Elke dag zijn we onbewust afhankelijk van infrastructuur. Van 's morgens vanaf je opstaat, je telefoon checkt en doucht tot het kijken naar de nieuwste boxset aan het eind van de dag...

De waarde en de inkomsten van de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd.

Waarin investeren we?

American Tower

Is eigenaar, exploitant en ontwikkelaar van torens voor draadloze communicatie en omroep over de hele wereld.

Ondersteunt de toenemende penetratie van draadloze netwerken en het gebruik van mobiele data als gevolg van de digitale economie.

Exploiteert ongeveer 43.000 draadloze torens in de VS, 76.000 in India en 65.000 in de rest van de wereld.

Infrastructuurklasse: Evoluerend

Infrastructuursector: Communicatie

Equinix

Wereldwijde onderneming die het toenemende gebruik en de afhankelijkheid van gegevens in de samenleving ondersteunt.

Is eigenaar en exploitant van 229 datacenters die wereldwijd bijna 10.000 bedrijven ondersteunen, waaronder Amazon, Microsoft en Salesforce.

Infrastructuurklasse: Evoluerend

Infrastructuursector: Communicatie 

Ørsted

Wereldleider in offshore windenergie, 's werelds snelst groeiende vorm van hernieuwbare energieopwekking.

Heeft meer offshore windparken gebouwd dan enig ander bedrijf wereldwijd.

Exploiteert 26 offshore-windmolenparken in Europa (Denemarken, VK, Duitsland), Noord-Amerika (VS) en Azië (Taiwan).

Infrastructuurklasse: Economisch

Infrastructuursector: Nutsbedrijven 

Transurban

Is eigenaar en exploitant van netwerken van stedelijke tolwegen in Australië en de VS.

Gesteund door een sterke groei van het verkeer in de steden waar het actief is, aanzienlijke groeiprojecten in zijn kernmarkten, alsook door inflatiegebonden tarieven in sommige gebieden en volledig dynamische tolheffing in andere.

Klasse Infrastructuur: Economisch
Infrastructuursector: Transport

 

 

Voorbeelden van bedrijven in de portefeuille per 28 februari 2022.

Wij beheren €39 miljard in particuliere, beursgenoteerde en infrastructuurschulden.

*Per 31 December 2021


Waarom M&G?

Een gedifferentieerde en gediversifieerde aanpak

Investeringen buiten het traditionele universum van economische infrastructuur en diversificatie naar sociale en evolutieve infrastructuur, waarbij de beoordeling van milieu-, sociale en governance-overwegingen (ESG) in het beleggingsproces wordt geïntegreerd.

Groeiende inkomsten

Een sterk overtuigingsfonds dat investeert in 40-50 bedrijven met het potentieel voor duurzame dividendgroei op lange termijn, vaak ondersteund door inflatiegeïndexeerde inkomsten.

Lagere volatiliteit

Beursgenoteerde infrastructuur biedt potentieel hogere dividendrendementen en een lagere volatiliteit dan internationale aandelen.

 

M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

Het fonds belegt in de fundamenten van een moderne samenleving - van de fysieke activa die voorzien in onze behoeften aan water, energie en transport, tot de onderwijs- en gezondheidszorgfaciliteiten die onze samenleving koesteren, en de communicatienetwerken die ons met elkaar verbinden in een wereld die steeds digitaler wordt. 

Onze wereldwijde benadering zoekt naar kansen in zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden, met een resolute focus op stabiliteit op lange termijn en tegen inflatie beschermde groei in een activaklasse met breedte, diepte en liquiditeit. 

Ten minste 80% van het fonds wordt belegd in de aandelen van infrastructuurbedrijven en beleggingstrusts van om het even welke grootte en om het even welk land, inclusief opkomende markten. Het fonds houdt doorgaans aandelen van minder dan 50 bedrijven. Het fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria. Op beleggingen zijn uitsluitingen op basis van normen, sectoren en/of waarden van toepassing.

De benchmark is een comparator die louter wordt gebruikt om het rendement van het fonds te meten en beperkt de portefeuilleopbouw niet. De benchmark is gekozen omdat deze de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds het beste weerspiegelt. Het fonds wordt actief beheerd. De beleggingsbeheerder kan vrij kiezen welke beleggingen het fonds koopt, houdt en verkoopt. De posities van het fonds kunnen duidelijk afwijken van de samenstelling van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet consistent met ESG-criteria en duurzaamheidscriteria.

Hier vindt u onze informatie over duurzaamheid.

Dit is een marketing communicatie. Raadpleeg de prospectus en de KIID alvorens een definitieve beleggingsbeslissing te nemen.

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Dit zal ertoe leiden dat de waarde van uw belegging zowel zal dalen als stijgen. Er is geen garantie dat het fonds zijn doelstelling zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan u oorspronkelijk hebt belegd. 

Het fonds houdt een klein aantal beleggingen aan, en daarom kan een waardedaling van één belegging een grotere impact hebben dan wanneer het een groter aantal beleggingen zou aanhouden.

Het fonds kan blootgesteld zijn aan verschillende valuta's. Schommelingen in de wisselkoersen kunnen een ongunstig effect hebben op de waarde van uw belegging.

Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met een groter risico van verlies vanwege de hogere politieke, fiscale, economische, wisselkoers-, liquiditeits- en reglementaire risico's, naast andere factoren. Er kunnen moeilijkheden zijn bij het kopen, verkopen, bewaren of waarderen van beleggingen in dergelijke landen.

ESG-informatie van externe gegevensverstrekkers kan onvolledig, onnauwkeurig of niet beschikbaar zijn. Het risico bestaat dat de beleggingsbeheerder een effect of een emittent onjuist beoordeelt, waardoor een effect ten onrechte in de portefeuille van het fonds wordt opgenomen of uitgesloten.

Meer details over de risico's die van toepassing zijn op het fonds vindt u in het Prospectus van het fonds.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling. 

Het fonds belegt voornamelijk in bedrijfsaandelen en zal daarom waarschijnlijk grotere koersschommelingen ondervinden dan fondsen die beleggen in obligaties en/of contanten.

Let op: beleggen in dit fonds betekent het verwerven van rechten van deelneming of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief, zoals gebouwen of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.   

Zie onze woordenlijst voor meer informatie over de gebruikte financiële termen.

Contacteer het team