Multi Asset

Wie zijn we?

Als grondleggers van ons onderscheidende 'Episode' beleggingsproces, dat we in de afgelopen 20 jaar consequent hebben toegepast, zijn we goed gepositioneerd om wereldwijd aantrekkelijke beleggingskansen te selecteren.

Wat doen we?

Volgens ons is vermogensallocatie de primaire aanjager van beleggingsrendement.

Daarom helpen we klanten met een dynamische aanpak een optimale vermogensallocatie door de hele marktcyclus heen te bereiken. 

We passen de 'behavioural finance'-theorie toe in onze respons op 'marktepisodes' - periodes waarin de effectenkoersen te sterk beïnvloed worden door het emotionele gedrag van beleggers in plaats van door fundamentele rendementsaanjagers op de lange termijn - om oplossingen te bieden voor gediversifieerde groei, inkomen, kapitaalbehoud en duurzame beleggingen.

Hoe doen we dat?

We combineren diepgaand onderzoek om de relatieve waarde van de activa op de middellange tot lange termijn te bepalen met een analyse van de emotionele reactie van beleggers op gebeurtenissen om beleggingskansen te signaleren.

Hoewel elke beheerder verantwoordelijk is voor zijn of haar eigen portefeuille, delen en testen we als team onze beleggingsideeën voortdurend.

We bieden klanten...

  • Een solide en herhaaldelijk toepasbaar analyseproces dat economische theorie, historische gegevens en marktonderzoeken gebruikt om de activa te vinden die over- of ondergewaardeerd zijn 
  • De zeer flexibele beleggingsmandaten zijn ontwikkeld om snel en flexibel te kunnen inspelen op een veranderende marktdynamiek
  • De opbouw van de portefeuilles is zo ontworpen dat ze in elke marktcyclus effectieve spreiding bieden

De waarde van beleggingen zal fluctueren, waardoor de waarden zowel zullen dalen als stijgen en u mogelijk niet het oorspronkelijke bedrag terugkrijgt dat u hebt geïnvesteerd. In het verleden behaalde resultaten zijn geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Gediversifieerde groei

Vermogensallocatiestrategieën gericht op totaalrendement

M&G (Lux) Dynamic Allocation Fund

M&G (Lux) Conservative Allocation Fund

M&G (Lux) Episode Macro Fund

Inkomsten

Groeiend inkomen en kapitaal in alle marktcycli

M&G (Lux) Income Allocation Fund

Kapitaalbehoud

Zeer flexibele strategieën, gericht op kapitaalbehoud in veranderende marktomstandigheden

M&G (Lux) Global Target Return Fund

Duurzaam investeren

Streeft naar het leveren van een combinatie van kapitaalgroei en inkomen en houdt tegelijkertijd rekening met milieu-, maatschappelijke en governancefactoren. 

M&G (Lux) Sustainable Allocation Fund

Contacteer het team