Onze aanpak

Goed bestuur en duurzame werkwijzen

Wij zijn langetermijnbeleggers en geloven dat duurzaamheidsfactoren van grote invloed kunnen zijn op de resultaten van langetermijnbeleggingen.

Verantwoorde aanpak van rentmeesterschap en engagement

We gebruiken onze invloed op verantwoorde wijze om bedrijven te ondersteunen en positieve resultaten te stimuleren.

Integratie van ESG-factoren in het beleggingsproces

We integreren ESG-factoren in onze analyse om betere beleggingsbeslissingen te kunnen nemen.

Duurzame producten en strategieën

M&G Investments biedt een breed scala aan impact- en duurzame beleggingsstrategieën, met ruim 300 beleggingsprofessionals die oplossingen bieden op het gebied van publieke en private activa.

Actief aandeelhouderschap

Als actieve beleggers geloven wij dat succesvolle bedrijven geholpen worden door een effectief rentmeesterschap van het vermogen van beleggers en corporate governance. We gebruiken onze invloed op verantwoorde wijze en sturen de bedrijven waarin we belegd zijn richting duurzamere werkwijzen voor waardecreatie en betere uitkomsten voor onze klanten.

Bij M&G streven we ernaar mensen te helpen hun spaargeld en beleggingen op verantwoorde wijze te beheren en te laten groeien. Het is onze verantwoordelijkheid om de juiste doelen te stellen, in het belang van onze klanten te handelen en de juiste impact te hebben op milieu en maatschappij.

Andrea Rossi, Chief Executive Officer, M&G plc

Duurzaam ondernemen bij M&G plc

Klimaatverandering

We streven naar netto nul uitstoot voor onze eigen activiteiten, uiterlijk in 2030, en netto nul uitstoot voor onze beleggingsportefeuille in 2050.


Meer informatie (in het Engels)

Diversiteit en inclusie

Wij zijn van mening dat het scheppen van een inclusieve cultuur cruciaal is voor ons succes. Onze diversiteits- en inclusiestrategie beschrijft hoe we dit willen bereiken.


Meer informatie (in het Engels)

Onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

We werken met liefdadigheidsinstellingen en ngo’s aan programma's die voor onze gemeenschappen een blijvend verschil maken op drie gebieden: stadsvernieuwing, economische zelfsturing en vaardigheden en onderwijs.


Meer informatie (in het Engels)

Duurzaamheidsverslag

Het laatste duurzaamheidsverslag van M&G geeft een update over de voortgang die we hebben geboekt inzake onze duurzaamheidsdoelen en -ambities.

 

Meer informatie (in het Engels)

Partnerschappen en lidmaatschappen

Bron: M&G plc Sustainability Report 2021/22.

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De standpunten in dit document mogen niet worden opgevat als aanbeveling, advies of prognose.