Beleggen in privé-activa

Introductie van ELTIF 2.0

De particuliere markten zijn aanzienlijk gegroeid sinds de wereldwijde financiële crisis, maar bleven historisch gezien een voorrecht voor institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, stichtingen en schenkingen. Vandaag de dag en dankzij de gunstige wijzigingen in de regelgeving, zoals de Europese langetermijnbeleggingsinstelling (ELTIF), hebben individuele beleggers nu toegang tot deze opportuniteiten die een steunpilaar zijn geweest voor institutionele portefeuilles dankzij hun risicogecorrigeerde 

beloningspotentieel. Maar voor individuele beleggers kunnen privé-activa complex lijken, gezien hun inherente liquiditeitsbeperkingen. Het aangaan van deze uitdagingen hoeft echter geen belemmering te zijn. Bij M&G beleggen we al meer dan 25 jaar in particuliere markten. Als vertrouwde partner voor onze klanten op de lange termijn weten we hoe we kansen in alle marktcycli kunnen benutten om optimale resultaten voor onze beleggers te behalen.

Waarom beleggen in privé-activa?

Het landschap van de privé-activa kan complex en moeilijk te navigeren zijn – dat is waarom een actief beheerd fonds zoals een ELTIF een cruciale rol kan spelen in het verbreden van de beleggersdemografie om de potentiële voordelen ervan te plukken. De belangrijkste redenen om te beleggen in deze strategieën zijn de volgende drie:

Diversificatie

Strategieën in particuliere markten kunnen portefeuilles diversifiëren door toegang te bieden tot een breed gamma aan beleggingen zoals kleine en middelgrote bedrijven of projecten en volgroeide bedrijfsmodellen met zichtbare cashflows.

Hoger en voor risico gecorrigeerd rendement

Strategieën in particuliere markten hebben een lage correlatie met de beursgenoteerde markten en reduceren mogelijk het algehele portefeuillerisico. Verder bestaan er ook potentieel hogere rendementen in vergelijking met de traditionele markten omdat deze strategieën vaak bestaan uit beleggingen die in de loop van de tijd kunnen leiden tot significante winsten.

Duurzaamheidsoverwegingen

De inherente blootstelling aan activa die het potentieel hebben om te beantwoorden aan de ESG-uitdagingen (op ecologisch, sociaal en governancegebied) geven een gevoel van eigenaarschap aan beleggers die zorgen hebben over hoe hun kapitaal wordt ingezet.

Wat is een ELTIF?

Europese langetermijnbeleggingsinstellingen of ELTIF’s werden gelanceerd om investeringen in de reële economie in Europa aan te moedigen door het kapitaal te kanaliseren naar essentiële sectoren zoals infrastructuur en vastgoed en tegelijkertijd de democratisering van privé-activa te stimuleren.

ELTIF’s verstrekken blootstelling aan traditioneel moeilijk toegankelijke activaklassen, zoals particulier krediet en private equity. Het grensoverschrijdende vehikel is ontworpen om langetermijninvesteringen te bevorderen en kan economische groei, het creëren van banen en de ontwikkeling van duurzame projecten in de hele Europese Unie ondersteunen.

De eerste versie van de verordening werd in 2015 geïntroduceerd, maar het gebruik ervan verliep traag vanwege de hoge minimuminvesteringsvereisten. Een herziene versie van het investeringskader – ELTIF 2.0 – is van kracht vanaf 20 januari 2024 en probeert de aantrekkelijkheid van het vehikel te vergroten.

Hoe kan ELTIF 2.0 gunstig zijn voor beleggers?

Via het ELTIF-raamwerk kan een bredere groep beleggers nu blootstelling verkrijgen aan typisch illiquide en langetermijnbeleggingsmogelijkheden die op termijn aantrekkelijke rendementen kunnen bieden. De nieuwste versie van het raamwerk staat minimumbeleggingen toe vanaf €10.000 met een nog bredere pool van opties beschikbaar voor minimumbeleggingen van €25.000.

Met de introductie van ELTIF 2.0 kan diversificatie ook worden verkregen op structureel niveau. Onder de nieuwe regelgeving kunnen ELTIF’s volledig in andere fondsen beleggen, inclusief andere ELTIF’s en Europese alternatieve beleggingsinstellingen (EU-abi’s). Voorheen waren dergelijke beleggingen beperkt tot slechts 20% van de activa. Hierdoor kunnen ELTIF's worden gestructureerd als 'fondsen van fondsen', waardoor beheerders de risico's in balans kunnen houden door te diversifiëren via verschillende fondsen.

Door het ontwerp kan het beleggingskader beleggers helpen om hun beleggingsdoelen op lange termijn te bereiken, zoals pensioenplanning of sparen voor belangrijke levensgebeurtenissen. Omdat ELTIF's doorgaans een langere beleggingshorizon hebben, stellen ze beleggers in staat om deel te nemen aan projecten of sectoren die zogenaamd 'geduldig kapitaal' vereisen, waardoor beleggers mogelijk kunnen profiteren van de langetermijngroei en waardecreatie van de onderliggende activa.

Toegang tot het spectrum van particulier krediet

  • Robuuste fundamentals in een omgeving van hogere rente
  • Breed spectrum
  • Minder onderhevig aan de schommelingen in sentiment
  • Onderliggende activa met een variabelerentestructuur
  • Sterke, verankerde sourcingrelaties met bedrijfseigenaar

Particulier krediet is een activaklasse die in het verleden veerkracht heeft getoond in een omgeving van hogere rentes en andere uitdagende omstandigheden.

Binnen het brede spectrum van particulier krediet zijn er zeer verschillende onderliggende risico's en prestatiedrijvers die mogelijkheden kunnen bieden voor beleggers die op zoek zijn naar een veilige inkomstenstroom in verschillende stadia van de cyclus.

Omdat privéschuld niet worden gekocht en verkocht op de beursgenoteerde markten, zijn ze minder onderhevig aan schommelingen in het sentiment. Als een beleggingscategorie met een inherente lange termijn leent particulier krediet zich dus zowel voor het doorstaan van de turbulentie op de beursgenoteerde markten als voor de ELTIF-structuur zelf.

In tegenstelling tot conventionele obligaties, die meestal te lijden hebben onder een stijgende rente, heeft liquide zakelijk privékrediet bijna volledig een variabele rente, wat niet alleen bescherming biedt tegen inflatie, maar ook een potentiële manier is om te profiteren van toekomstige rentestijgingen.

Toegang tot zakelijk particulier krediet vereist sterke, geïntegreerde relaties met bedrijfseigenaren en gespecialiseerde marktdeelnemers om de beste kansen te vinden, waardoor het moeilijk is voor niet-institutionele beleggers om te beleggen.

M&G's ELTIF voor bedrijfskredieten

Ons ELTIF-aanbod voor bedrijfskredieten is gebaseerd op M&G's lange geschiedenis van beleggen in particuliere markten. M&G was een van de eerste niet-bancaire kredietverstrekkers binnen de zakelijke kredietverlening en startte deze strategie in 1999 en is nu een van de grootste zakelijke kredietverstrekkers in Europa.

Het fonds biedt beleggers exposure naar zowel de illiquide als de liquide segmenten van de private zakelijke kredietmarkt, waaronder senior leningen, direct lending, junior leningen en high yield.

Door middel van een gevarieerde selectie van activa over het hele private kredietspectrum streven we naar aantrekkelijke niveaus van inkomsten uit variabele rente, terwijl illiquide activa die tot de vervaldatum worden aangehouden ook het potentieel hebben om gestage rendementen te genereren door couponinkomsten.

De portefeuille wordt samengesteld met een bottom-up, op waarde gebaseerde benadering en is ontworpen om veerkrachtig te zijn in alle marktomstandigheden.

Het team dat dit fonds momenteel beheert, bestaat uit meer dan 50 personen die zich richten op de creatie, analyse en het beheer van en de handel in particuliere kredieten.

ELTIF’s zijn illiquide van aard omdat hun beleggingen voor de lange termijn zijn. Voor beleggers is dit een belegging met een lage liquiditeit. ELTIF’s zijn mogelijk niet geschikt voor beleggers die een dergelijke illiquide langetermijnverbintenis niet kunnen aanhouden. Slechts een klein deel van een portefeuille zou mogen worden belegd in een ELTIF.

Experts in particuliere markten

Lees meer

De waarde van beleggingen zullen schommelen, waardoor de prijzen zowel zullen dalen als stijgen en mogelijk krijgt u niet het oorspronkelijke bedrag terug dat u hebt belegd. De standpunten op deze webpagina mogen niet worden opgevat als een aanbeveling, advies of prognose. Resultaten uit het verleden zijn geen richtlijn voor toekomstige prestaties.