Belangruke informatie

We are making changes to this fund on 22 December 2022. The changes are detailed in the following letter that was sent to Shareholders. 

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten