Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Ecologische en maatschappelijke kenmerken van het Fonds

Het Fonds heeft twee doelstellingen:

  • Financiële doelstelling: een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) bieden dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over perioden van vijf jaar; en
  • Duurzame doelstelling: beleggen in bedrijven die aantoonbaar gender en/of etnisch gediversifieerd zijn, of die oplossingen bieden die de sociale gelijkheid bevorderen.

Hoe het Fonds voldoet aan zijn ecologische en maatschappelijke kenmerken

Het Fonds past ESG-integratie toe. ESG-integratie is het systematisch opnemen van ESG-factoren in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen.

Het Fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De volgende uitsluitingen zijn van toepassing op de directe beleggingen van het Fonds:

  • Op normen gebaseerde uitsluitingen: beleggingen die worden beoordeeld als schending van algemeen aanvaarde gedragsnormen met betrekking tot mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en corruptiebestrijding.
  • Sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde uitsluitingen: beleggingen en/of sectoren die zijn blootgesteld aan bedrijfsactiviteiten die worden beoordeeld als schadelijk voor de gezondheid van de mens, het maatschappelijk welzijn, het milieu of anderszins worden beoordeeld als onjuist afgestemd op de sectorgebaseerde en/of op waarden gebaseerde criteria van het Fonds.
  • Andere uitsluitingen: beleggingen die anderszins in strijd zijn met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Verwijzingen naar "beoordeeld" hierboven betekenen beoordelingen in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De benchmark van het Fonds is de MSCI ACWI Net Return Index. Het is een vergelijker waartegen het rendement van het Fonds kan worden gemeten.

De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet in overeenstemming met de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-methode, waaronder gegevensbronnen, screeningscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren van het Fonds, is te vinden in de ESG- en duurzaamheidscriteria.

Een beschrijving van de gebruikte ESG- en verantwoorde beleggingstermen is beschikbaar in het Prospectus van het Fonds.

Informatie over de algemene duurzaamheidsgerelateerde impact van het fonds is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten