Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Informatie over duurzaamheid

Ecologische of sociale kenmerken van het fonds

Het fonds heeft twee doelstellingen:

  • ESG- en duurzaamheidscriteria toepassen en toch een hoger totaalrendement (de som van de inkomsten en de kapitaalgroei) behalen dan de wereldwijde aandelenmarkt over elke periode van vijf jaar; en
  • een inkomstenstroom genereren in Amerikaanse dollar die elk jaar toeneemt.

De ambitie is om de financiële doelstellingen te behalen en tegelijkertijd de ESG- en duurzaamheidscriteria toe te passen.

Hoe worden de ecologische en sociale vereisten van het fonds waargemaakt?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en Duurzaam.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren.
  • Duurzaam: door ondernemingen met sterke ESG-kenmerken te selecteren doet dit fonds het beter dan andere op de markt. Daarnaast wordt er een benadering toegepast waarbij er wordt gekozen voor ondernemingen en emittenten die hun prestaties snel verbeteren, getoetst aan de ESG-en duurzaamheidscriteria.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De benchmark van het fonds is de MSCI ACWI Net Return Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten. De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria en de duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG- en duurzaamheidscriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Informatie over de manier waarop aan de milieu- en sociale kenmerken is voldaan, is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten