Update met betrekking tot de wijzigingen aan M&G (Lux) Global Select Fund (“het Fonds”), een compartiment van M&G (Lux) Investment Funds 1

Gedefinieerde termen die in deze mededeling worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als in het Prospectus.

We hebben beleggers op 14 juni 2021 op de hoogte gebracht van de wijzigingen die we zullen doorvoeren om het milieu, maatschappij en governance-profiel (ESG) te verbeteren en meer duidelijkheid te verstrekken over de ESG-resultaten die het Fonds wil afleveren naast de financiële doelstelling. Deze wijzigingen gelden met ingang van 30 juli 2021 (de “Ingangsdatum”).

Op het moment van schrijven heerste de opvatting dat er geen impact zou zijn op de portefeuille van het Fonds naar aanleiding van deze wijzigingen.

Later zijn er nieuwe gegevens beschikbaar gekomen die betekenen dat één van de holdings van het Fonds niet meer in de portefeuille kan worden gehouden zodra de wijzigingen van kracht worden. Deze holding vertegenwoordigt ongeveer 0,7% van de portefeuille plaats van het Fonds en zal moeten worden verkocht op de Ingangsdatum. De kosten die met de transactie gepaard gaan zijn naar verwachting ongeveer 0,01% van het nettovermogen van het Fonds. Deze kosten worden gedekt door M&G.

Er wordt verwacht dat, behalve deze transactie, de overige informatie uit ons bericht van 14 juni ongewijzigd blijft, inclusief de Ingangsdatum voor de wijzigingen.

Voor meer informatie

Aarzel niet om contact op te nemen met uw gebruikelijke contactpersoon bij M&G indien u twijfelt over wat u moet doen, of als u meer informatie wenst. Voor praktische vragen kunt u onze Klantenservice bereiken via e-mail op csmandg@rbc.com. Wij staan tot uw beschikking van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 18.00 uur CET. Om veiligheidsredenen en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, kunnen wij telefoongesprekken opnemen en volgen.

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Ecologische of sociale kenmerken van het fonds

Het fonds heeft twee doelstellingen:

  • Financiële doelstelling: een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) bieden dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over perioden van vijf jaar; en
  • Duurzame doelstelling: beleggen in bedrijven die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoe worden de ecologische en sociale vereisten van het fonds waargemaakt?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en Duurzaam.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren.
  • Duurzaam: door ondernemingen met sterke ESG-kenmerken te selecteren doet dit fonds het beter dan andere op de markt.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten.

Het fonds zal doorgaans een gewogen gemiddelde koolstofintensiteit hebben van minder dan de helft van die van de benchmark.

De benchmark wordt gebruikt om een bedrijf met lage koolstofintensiteit te definiëren. De beleggingsbeheerder houdt bij de samenstelling van de portefeuille rekening met de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van het fonds ten opzichte van de benchmark, maar de benchmark legt verder geen beperkingen op aan de portefeuilleconstructie van het fonds.

De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria en de duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG- en duurzaamheidscriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Fondskenmerken

Documenten