Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Informatie over duurzaamheid

Duurzame beleggingsdoelstelling van het Fonds

Het fonds heeft twee doelstellingen:

  • Financiële doelstelling: een hoger totaalrendement (kapitaalgroei plus inkomsten) bieden dan dat van de wereldwijde aandelenmarkt over perioden van vijf jaar; en
  • Duurzame doelstelling: beleggen in bedrijven die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs.

Hoe het Fonds voldoet aan zijn duurzame beleggingsdoelstelling

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en Duurzaam.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren.
  • Duurzaam: door ondernemingen met sterke ESG-kenmerken te selecteren doet dit fonds het beter dan andere op de markt.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en duurzaamheidscriteria.

De benchmark van het fonds is de MSCI World Net Return Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten.

Het fonds zal doorgaans een gewogen gemiddelde koolstofintensiteit hebben van minder dan de helft van die van de benchmark.

De benchmark wordt gebruikt om een bedrijf met lage koolstofintensiteit te definiëren. De beleggingsbeheerder houdt bij de samenstelling van de portefeuille rekening met de gewogen gemiddelde koolstofintensiteit van het fonds ten opzichte van de benchmark, maar de benchmark legt verder geen beperkingen op aan de portefeuilleconstructie van het fonds.

De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria en de duurzaamheidscriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG- en duurzaamheidscriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen

Informatie over de algemene duurzaamheidsgerelateerde impact van het fonds is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Prestatiescenario

Documenten