Belangruke informatie

De resultaten, berekend door Morningstar, voor deze aandelenklasse waren onjuist van 1 juni 2019 tot 18 maart 2024. Dit is nu gecorrigeerd.

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Prestatiescenario

Documenten