Belangruke informatie

Wij brengen wijzigingen aan in dit fonds op 30 de november de 2023. De wijzigingen zijn uiteengezet in de volgende brief die naar de Aandeelhouders werd verzonden.

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Informatie over de methodologieën die gebruikt worden om de door het fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te controleren, ook de gegevensbronnen, de screeningscriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden om de milieu- of sociale kenmerken te meten, is te vinden in het document ‘Sustainability-Related Disclosure’.

Fondskenmerken

Resultaten

De in het verleden behaalde resultaten van dit fonds vindt u in het desbetreffende factsheet.

Prestatiescenario

Documenten