Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Informatie over de methodologieën die gebruikt worden om de door het fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te controleren, ook de gegevensbronnen, de screeningscriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden om de milieu- of sociale kenmerken te meten, is te vinden in het document ‘Sustainability-Related Disclosure’.

Fondskenmerken

Resultaten

De in het verleden behaalde resultaten van dit fonds vindt u in het desbetreffende factsheet.

Prestatiescenario

Documenten