Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Ecologische en maatschappelijke kenmerken van het Fonds

Het Fonds streeft naar een totaalrendement (vermogensgroei plus inkomsten) op basis van blootstelling aan optimale inkomstenstromen op beleggingsmarkten.

Hoe het Fonds voldoet aan zijn ecologische en maatschappelijke kenmerken

Het Fonds past ESG-integratie toe. ESG-integratie is het systematisch opnemen van ESG-factoren in beleggingsanalyses en beleggingsbeslissingen.

Het Fonds belegt in effecten die voldoen aan de ESG-criteria.

Het Fonds houdt rekening met de ESG-analyse voor zijn beleggingsbeslissingen voor minstens:

  • 90% van de schuldbewijzen, geldmarktinstrumenten met een kredietrating van beleggingskwaliteit, overheidsschuld uitgegeven door ontwikkelde landen en aandelen uitgegeven door large caps in ontwikkelde landen
  • 75% van de schuldbewijzen en geldmarktinstrumenten met een hoogrentende kredietrating, overheidsschuld uitgegeven door landen met een opkomende markt, aandelen uitgegeven door large-caps in landen met een opkomende markt en aandelen uitgegeven door small- en mid-caps in om het even welk land.

De benchmark van het Fonds is een samengestelde index die bestaat uit:

  • 1/3 Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged
  • 1/3 Bloomberg Barclays Global High Yield Index EUR Hedged
  • 1/3 Bloomberg Barclays Global Treasury Index EUR Hedged

Het is een vergelijker waartegen het rendement van het Fonds kan worden gemeten.

De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet consistent met de ESG-criteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-methode, waaronder gegevensbronnen, screeningscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren van het Fonds, is te vinden in de ESG-criteria.

Een beschrijving van de gebruikte ESG- en verantwoorde beleggingstermen is beschikbaar in het Prospectus van het Fonds.

Informatie over de manier waarop aan de milieu- en sociale kenmerken is voldaan, is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De in het verleden behaalde resultaten van dit fonds vindt u in het desbetreffende factsheet.

Documenten