Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Informatie over duurzaamheid

Informatie over de methodologieën die gebruikt worden om de door het fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te controleren, ook de gegevensbronnen, de screeningscriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden om de milieu- of sociale kenmerken te meten, is te vinden in het document ‘Sustainability-Related Disclosure’.

Informatie over de manier waarop aan de milieu- en sociale kenmerken is voldaan, is te vinden in het laatste jaarverslag.

Meer informatie over hoe M&G Luxembourg S.A. de belangrijkste negatieve gevolgen van haar beleggingsbeslissingen in overweging neemt, is te vinden in de volgende verklaring.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Prestatiescenario

Documenten