Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Informatie over duurzaamheid

Duurzamebeleggingsdoelstelling van de fonds

Het fonds heeft twee doelstellingen:

  • Financiële doelstelling: een hoger totaalrendement (de som van de inkomsten en de kapitaalgroei) behalen dan de wereldwijde aandelenmarkt over elke periode van vijf jaar; en
  • Impactdoelstelling: beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de grootste sociale en/of ecologische problemen in de wereld aan te pakken.

Hoe worden de duurzame doelstellingen van het fonds behaald?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en Impact.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren. De doelstellingen zijn niet louter financieel, maar ook ESG- en impactgerelateerd.
  • Impact: het fonds wordt belegd in ondernemingen die concurrentiële economische resultaten behalen, maar ondertussen ook een wezenlijke, meetbare positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de grootste sociale en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en impactcriteria.

Het fonds wordt belegd in drie soorten ondernemingen met positieve impact:

  • 'Pioniers', van wie de producten of diensten een transformatie-effect hebben op de maatschappij of het milieu;
  • 'Enablers', die de tools verschaffen waarmee anderen een positieve sociale of ecologische impact kunnen bewerkstelligen; en
  • 'Leiders', die voorop lopen in de ontwikkeling van duurzaamheid in hun sector.

Overwegingen met betrekking tot duurzaamheid en impact zijn cruciaal in het effectenselectieproces. Ondernemingen worden geëvalueerd op basis van hun beleggingskenmerken en hun vermogen om positieve sociale en/of ecologische impact te genereren. Dat wordt berekend volgens de impactbeoordelingsmethode van M&G. 

De benchmark van het fonds is de MSCI ACWI Net Return Index. Hij verschaft een vergelijkingsbasis om de prestaties van het fonds tegen af te meten. De benchmark is geen ESG-benchmark en voldoet niet aan de ESG-criteria en de impactcriteria.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de uitsluitingen die worden toegepast binnen het fonds en over de methodes die gebruikt worden om de duurzamebeleggingsdoelstelling van het fonds te beoordelen, te meten en op te volgen is beschikbaar in het document inzake ESG- en impactcriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Informatie over de algemene duurzaamheidsgerelateerde impact van het fonds is te vinden in het laatste jaarverslag.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten