Belangruke informatie

Wij brengen wijzigingen aan in dit fonds op 20 de mei de 2022. De wijzigingen zijn uiteengezet in de volgende brief die naar de Aandeelhouders werd verzonden.

Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

Fondsrisico’s

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Informatie over duurzaamheid

Ecologische of sociale kenmerken van het fonds

De fondsbeheerder zal ESG- en/of impactcriteria toepassen en beoogt een jaarlijks totaalrendement (de som van de inkomsten en de kapitaalgroei) tussen 4% en 8% te behalen gedurende elke periode van vijf jaar.

Hoe worden de ecologische en sociale vereisten van het fonds waargemaakt?

Er wordt gewerkt op basis van ESG-integratie. Dat wil zeggen dat er steeds rekening wordt gehouden met ESG-factoren bij de beleggingsanalyse en -beslissingen.

Het fonds wordt ingedeeld bij de categorieën Planet+ en Duurzaam.

  • Planet+: naast de toepassing van de ESG-integratie vinden er ook bepaalde uitsluitingen plaats op basis van normen, waarden en sectoren.
  • Duurzaam: de ESG-kenmerken en de impact van de ondernemingen waarin belegd wordt zijn een prioriteit.
  • ESG-beleggingen: goede ESG-scores zijn een prioriteit. Door ondernemingen of emittenten met povere ESG-kenmerken uit te sluiten, bevat het ESG-gedeelte van de portefeuille voornamelijk ondernemingen of emittenten met betere ESG-kenmerken.
  • Impactbeleggingen: het impactgedeelte van de portefeuille wordt gericht op ondernemingen of emittenten die concurrentiële economische resultaten behalen, maar ondertussen ook een wezenlijke, meetbare positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de grootste sociale en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken.

Het fonds wordt belegd in effecten die voldoen aan de ESG- en impactcriteria.

Het fonds behoudt enkele kernposities die bestaan uit activa die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij door de grootste sociale en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken.

Het fonds wordt belegd in drie soorten activa met positieve impact:

  • 'Pioniers', van wie de producten of diensten een transformatie-effect hebben op de maatschappij of het milieu;
  • 'Enablers', die de tools verschaffen waarmee anderen een positieve sociale of ecologische impact kunnen bewerkstelligen; en
  • 'Leiders', die voorop lopen in de ontwikkeling van duurzaamheid in hun sector.

Het fonds heeft geen benchmark.

Bijkomende informatie

Meer informatie over de ESG-gerelateerde manier van werken, inclusief de gegevensbronnen, doorlichtingscriteria en de relevante duurzaamheidsindicatoren, is beschikbaar in het document inzake ESG- en impactcriteria.

De prospectus van het fonds bevat beschrijvingen van de gebruikte terminologie inzake ESG en verantwoordelijk beleggen.

Fondskenmerken

Resultaten

De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd. De resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor de toekomstige resultaten.

Cumulatieve resultaten

Documenten