Overzicht

Belangrijkste feiten

Kerndocumenten

Historische koersen

ESG Labels

Het fonds is geaccrediteerd met de volgende ESG-labels.

Fondsrisico’s

Informatie over duurzaamheid

Informatie over de methodologieën die gebruikt worden om de door het fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken te beoordelen, te meten en te controleren, ook de gegevensbronnen, de screeningscriteria voor de onderliggende activa en de relevante duurzaamheidsindicatoren die gebruikt worden om de milieu- of sociale kenmerken te meten, is te vinden in het document ‘Sustainability-Related Disclosure’.

Meer informatie over hoe M&G Luxembourg S.A. de belangrijkste negatieve gevolgen van haar beleggingsbeslissingen in overweging neemt, is te vinden in de volgende verklaring.

Fondskenmerken

Prestatiescenario

Documenten