Replay: webcast met Fabiana Fedeli en Stefan Isaacs

39 minuten om te kijken 25 mei 22

Fabiana Fedeli, CIO van M&G's Equities en Multi Asset divisies, en Stefan Isaacs, Deputy CIO Public Fixed Income, bespreken tijdens deze outlook wat de financiële markten in de tweede helft van het jaar te wachten staat. Hierbij leggen ze de nadruk op potentiële kansen en natuurlijk ook op de uitdagingen van een onzekere internationale omgeving.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds kunnen zowel dalen als stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde inzichten