Met een multi-assetbenadering de koers voor eind 2022 bepalen

7 min leestijd 21 sep. 22

Tot nu toe was het een uitdagend jaar voor de markten, en het recente herstel tijdens de 'zomerstop' op de aandelen- en obligatiebeurzen stelt beleggers voor meer vragen dan antwoorden voor de positionering van hun portefeuilles voor het laatste deel van 2022.

Fundamentals

Het macro-economische beeld blijft extreem ingewikkeld doordat de pandemie zich in bepaalde gebieden nog laat gelden terwijl er zich in andere delen van de wereld nieuwe trends ontwikkelen.

De inflatiedruk blijft hoog en hoewel de piekinflatie achter ons zou kunnen liggen doordat er steeds meer knelpunten in de toeleveringsketens worden opgelost, zijn de energieprijzen nog altijd zeer volatiel terwijl ook de kosten voor voedsel, huisvesting en arbeid onveranderd hoog blijven. Centrale banken richten zich daarom nog steeds op het bestrijden van de inflatie (waar mogelijk) met het doel de inflatieverwachtingen te verankeren.

Het is moeilijk te zeggen of de hoge inflatie en de hogere rentes al gevolgen hebben op de bedrijvigheid en in welke mate. De winsten bleven veerkrachtig, maar de groeivooruitzichten beginnen te verslechteren. De zwakke Amerikaanse bbp-cijfers zijn beïnvloed door diverse factoren (zoals verschuivingen in voorraden en uitgaven), maar overal ter wereld beginnen toonaangevende indicatoren (ISM, PMI's, de cijfers van de Fed, enz.) nu negatiever te worden. 

Tegelijkertijd blijft de arbeidsmarkt in het bijzonder in de VS krap, en wijzen looncijfers en het aantal eerste aanvragen voor werkloosheidsuitkeringen nog altijd op een zeer solide trend (terwijl de participatiegraad verrassend genoeg nog steeds onder het niveau van voor de pandemie ligt).

Het is niet onze taak om de volgende reeks economische cijfers te voorspellen, maar wel om de ontwikkeling van deze kerncijfers te observeren en proberen te interpreteren hoe marktspelers daarop reageren met het doel mogelijke beleggingskansen te herkennen.

Markten

Sinds het begin van het jaar hebben de aandelen- en obligatiemarkten op een zeer complexe fundamentele omgeving gereageerd door aanzienlijk in waarde en 'rating' te dalen, ondanks de relatief veerkrachtige bedrijfswinsten. Als gevolg daarvan bieden aandelen- en obligatiemarkten momenteel meer waarde dan ze aan het begin van het jaar deden (zelfs na de recente opleving). Dat is misschien echter nog steeds niet genoeg om beleggers te compenseren voor het risico van een op handen zijnde recessie. Als de rentes blijven stijgen in de strijd tegen de inflatie, zouden de waarderingsmultiples het ten opzichte van kasmiddelen bovendien moeilijk kunnen blijven hebben.

Een andere belangrijke observatie is dat we sinds begin dit jaar een hoog correlatieniveau zagen tussen assetklassen, wat de kansen voor spreiding (anders dan het aanhouden van cash) voor multi-assetbeleggers beperkte. Nu de rentes waarschijnlijk tot het eind van het jaar blijven stijgen, kunnen positieve correlaties tussen assets blijven bestaan. Zou de economische situatie echter sneller verslechteren en de renteprognose veranderen, dan kunnen staatsobligaties in een risicomijdende omgeving voorzien in de broodnodige diversificatie in multi-assetportefeuilles.

Tot slot bracht de zomerstop een aanzienlijk herstel van de koersen op de aandelen- en obligatiebeurzen met zich mee, waardoor een aantal van de trends die we in de eerste helft van het jaar zagen, omkeerden. We moeten echter goed bedenken of dit een werkelijke verschuiving in het beleggerssentiment betekent, of eenvoudigweg een aanpassing na het dieptepunt dat de koersen in juni bereikten.

Psychologie

Proberen het sentiment te begrijpen achter een aantal van de recente koersschommelingen kan ons helpen de beleggingskansen voor de komende maanden te herkennen.

Over het algemeen blijft het sentiment nogal 'bearish' nu de prognose van Bloomberg Economics voor de komende 12 maanden in de VS een kans van 50% op een recessie voorspelt. 

Het pessimisme van beleggers is na de piek in juni echter afgenomen, in het bijzonder nadat de renteverhogingen elkaar opvolgden om de inflatie te beteugelen. De context bleef daarentegen nogal negatief, vooral na bekendmaking van nieuwe cijfers, en veel marktspelers gaven voor de komende maanden sombere vooruitzichten af die vaak contrasteerden met de veerkrachtige markten die we in juli en begin augustus zagen. De afgenomen kapitaalstromen werden vaak genoemd als factor voor het recente marktherstel (maar bewijs daarvoor blijft enigszins haperen).

Ondanks dat de recente marktherprijzing en de nieuwste Amerikaanse inflatiecijfers marktdeelnemers enig respijt kunnen verlenen, bestaat er onder beleggers maar weinig optimisme over wat er komen gaat. Beleggers lijken meer gefocust te zijn op inflatie en rentes dan op groei (misschien vanwege de kortetermijnhorizons en een focus op het 'hier en nu').

Duurzaamheid

Duurzaamheid blijft in al zijn vormen een onderliggende trend die naar onze menig onze economieën en maatschappijen de komende jaren zal blijven vormen, van sociale hervorming en de toenemende rol voor overheidsuitgaven, tot meer aandacht voor biodiversiteit en de bescherming van ecosystemen. 

De nieuwste regelgeving op dit gebied is de Amerikaanse 'Inflation reduction Act', die op 16 augustus van kracht werd. Met de wet wil de Amerikaanse overheid de transitie naar een koolstofvrije economie stimuleren door bedrijven met financiële en fiscale prikkels aan te zetten tot aan de energiestransitie gerelateerde investeringen op gebieden als elektrische voertuigen, zonnepanelen en energiezuinigheid.

De wet wordt gefinancierd met een minimumbelasting van 15% voor bedrijven, en is volledig gericht op stimuleringsmaatregelen in plaats van op ontmoedigingsbeleid. Dat is een aanzienlijke verschuiving ten opzichte van eerdere (vaak niet erg effectieve) maatregelen. 

De naam van de wet is bijzonder en doet tot op zekere hoogte afbreuk aan het vertrouwen in 'groenflatje'. Hoewel de stimuleringsmaatregelen waarschijnlijk extra vraag naar koolstofvrije technologie (en de daarvoor benodigde grondstoffen) zullen creëren, waardoor de prijzen op korte termijn kunnen oplopen, zal het resultaat op lange termijn zijn dat de economie minder beïnvloed wordt door schommelende olie- en gasprijzen, met een stabielere en lagere inflatie tot gevolg. In dit opzicht kan de transitie naar een koolstofvrije economie, die veel zwaarder leunt op een mix van wind-, zonne-, geothermische, nucleaire en waterstofenergie, nuttig zijn om de inflatie op lange termijn te bestrijden.

Koersbepaling voor eind 2022

Dit jaar konden multi-assetportefeuilles met uitsluitend long-posities nergens schuilen. Voor zowel obligaties als aandelen waren er echter kansen voor tactische op- of afschaling. Ook de hogere niveaus van kasmiddelen boden voordeel tijdens gecorreleerde uitverkopen.

Als we bekijken hoe we onze multi-assetportefeuilles in de laatste maanden van 2022 het best kunnen positioneren, denken we dat een neutrale positie voor aandelen voor het eerst sinds lange tijde de juiste is. Binnen aandelen blijven we de voorkeur geven aan goedkopere markten zoals Europa, Japan en internationale financiële instellingen. Onze duurzame strategieën blijven kansen zien in een select aantal Amerikaanse techbedrijven en blootstelling aan duurzame energie.

De fundamentals blijven uitdagend, de waarderingssignalen zijn gematigd na het herstel in de zomer en het beleggerssentiment is nog steeds negatief (maar minder extreem dan eerder dit jaar). Onze portefeuilles zijn klaar om te profiteren van mogelijke macro-economische verbeteringen (lagere inflatie en stabiele groei) en een minder negatief beleggerssentiment, terwijl ze tegelijkertijd relatief veerkrachtig zullen zijn in geval van een mogelijke verdere verslechtering van de kerncijfers (lagere en verslechterende groei en stabiele of dalende rentes). Ondertussen staan hebben we extra cash achter de hand om in te spelen op eventuele tactische kansen die de markt ons biedt.

Door Maria Municchi

De waarde van en de inkomsten uit de activa van het fonds kunnen zowel dalen als stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag.

Resultaten uit het verleden vormen geen indicatie voor toekomstige resultaten.

De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Gerelateerde inzichten