Duurzame gemengde beleggingen

3 min leestijd 17 okt. 22

Ondanks de pandemie en de recente vertraging van de mondiale economische groei blijven duurzame beleggingsstrategieën aan belangstelling winnen en ontpoppen zij zich tot een vaste waarde op de beleggingsmarkten voor miljoenen particuliere en institutionele beleggers wereldwijd. De mogelijkheden binnen het spectrum van duurzame beleggingen blijven toenemen, doordat ondernemingen en overheden producten en oplossingen willen ontwikkelen om de sociale en ecologische uitdagingen in de wereld aan te pakken.

Het spookbeeld van de hoog blijvende inflatie dreigt nu in heel wat landen uit te monden in lagere groei en krimpende bedrijfswinsten. Zoals de aandelen- en obligatiemarkten in de eerste helft van 2022 hebben aangetoond, kan die vrees, in combinatie met een aanzienlijke stijging van de rentevoeten, best wel eens tot een uitdagend klimaat voor beleggers leiden. Sommige sceptici stellen dat een forse verslechtering van de vooruitzichten ESG- en duurzaam beleggingen onevenredig zal raken, omdat beleggers zich zouden kunnen beginnen af te vragen of het wegens de lagere groei, de geopolitieke onzekerheid en de energieonzekerheid wel wijs is om daarop in te zetten.

Maar ons lijkt het tegengestelde waar: duurzaam beleggen biedt langetermijnoplossingen voor vele van de uitdagingen van deze tijd. Daarom proberen wij onze duurzame gemengde portefeuilles te positioneren op basis van verschillende structurele remmende factoren, terwijl overheden, sectoren en consumenten kapitaal aanwenden om de uitstoot te verlagen, de efficiëntie te verhogen, afval terug te dringen, gelijkheid voor achtergestelde bevolkingsgroepen te promoten of aan efficiënte, innovatieve en betaalbare gezondheidszorg te werken. Als langetermijnbeleggers kiezen wij wat wij beschouwen als kwaliteitseffecten die we vele jaren en in verschillende economische cycli willen aanhouden.

Wij menen dat succesvolle langetermijngroei in de toekomst vooral zal voortvloeien uit wat we nu doen om systeemrisico's, zoals de klimaatverandering, aan te pakken. We moeten ook rekening houden met de langetermijnhorizons van participaties die een link hebben met duurzaamheid, waardoor zij in sommige gevallen potentieel minder gevoelig zijn voor een volatiliteitsopstoot in tijden van onzekerheid.

Waar zien we kansen?

Nu landen door de geopolitieke beroering snel energieonafhankelijker proberen te worden, lijkt het ons verstandig naar bedrijven te kijken die de transitie naar een toekomst met hernieuwbare energie aansturen. Specialist in hernieuwbare energie SolarEdge Technologies is een succesvolle langetermijnparticipatie in ons gamma van gemengde duurzame strategieën. De onderneming is een wereldleider in zonnetechnologie met een gediversifieerd aanbod voor residentieel en commercieel gebruik, waaronder haar belangrijkste product, oplossingen voor omvormers voor zonnestroominstallaties. De snelle uitrol van zonnestroominstallaties kan helpen om van zonne-energie tegen 2040 de grootste bron van koolstofarme capaciteit te maken. Verwacht wordt dat het aandeel van alle hernieuwbare energiebronnen in de totale elektriciteitsproductie tegen die tijd 40% zal bedragen. 

Een andere recente en bijzonder relevante belegging, aangezien een groot deel van de wereld in 2022 met zware droogte te maken kreeg, is die in het wereldwijde watertechnologiebedrijf Xylem. De onderneming ontwerpt en produceert installaties en diensten voor water- en afvalwatertoepassingen. De onderneming is actief in de volledige cyclus van het waterverbruik, van inzameling en distributie tot gebruik en terugvloeiing naar de natuurlijke omgeving. Duurzaamheid kreeg in 2020 een centrale plaats in de financieringsstrategie van de onderneming, toen zij haar eerste groene obligatie ter waarde van 1,0 miljard USD aankondigde. De opbrengst gaat naar de financiering van projecten om water toegankelijker en betaalbaarder en watersystemen weerbaarder te maken.

Home REIT, dat in de FTSE 250 Index zit en deel uitmaakt van onze participaties die een link hebben met sociale inclusie, gaat de strijd aan tegen dakloosheid in het Verenigd Koninkrijk door de bouw en aankoop van hoogstaande accommodatie voor daklozen te financieren. De onderneming helpt om bestaande gebouwen en accommodatie te verbouwen of te renoveren en biedt ook langetermijnfinanciering voor nieuwbouwprojecten. De portefeuille van de onderneming verschaft volgens ons broodnodige huisvesting op maat van kwetsbare daklozen, en wij beleggen erin sinds ze in oktober 2020 naar de beurs is getrokken.

Beleggen in een betere toekomst

Bij M&G denken we dat de beleggingssector zich moet ontwikkelen. Beleggen gaat voor ons niet om kortetermijndenken en snel winst maken, maar om vooruitdenken, een langetermijnvisie en een actieve dialoog met ondernemingen om hen te helpen zich aan te passen en een zinvollere en duurzamere impact te hebben op onze wereld.

Wij zijn van mening dat het universum van duurzame beleggingen van M&G's (groene obligaties, supranationale instellingen, beursgenoteerde infrastructuur, aandelen) ons door zijn gemengde aard een waaier van mogelijkheden biedt om flexibel te beleggen voor de lange termijn, en zo helpt om rendement te genereren en om een blijvende impact te hebben op de toekomst van de wereld.

Er bestaat geen snelle oplossing voor de nijpendste kwesties in de wereld. Door pragmatisch en weloverwogen duurzaam te beleggen, kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen en positieve rendementen oplevert, voor zowel beleggers als de planeet.

Doe mee aan de beleggingsevolutie.

Onze planeet. Uw rendement.

Meer informatie

Door Sustainable Multi Asset Team

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Gerelateerde inzichten