Klimaatbeleggen: wat zijn de mogelijkheden?

3 min leestijd 11 okt. 22

Bij klimaatbeleggen wordt de kracht van kapitaal benut om de klimaatverandering te helpen tegengaan. Maar hoe kunnen beleggers klimaatkwesties in hun beleggingsproces opnemen? In dit artikel nemen we drie van de beschikbare opties onder de loep.

Koolstofarm beleggen

Eén vorm van klimaatbeleggen is koolstofarm beleggen. Hierbij richt de belegger zich op ondernemingen die naar een koolstofarme economie willen. Dat kunnen ze doen door te screenen op bedrijven met een lage CO2-uitstoot of een lage koolstofintensiteit. De koolstofintensiteit wordt meestal gemeten als de hoeveelheid CO2-uitstoot per geproduceerde eenheid. Hoewel deze bedrijven in veel sectoren te vinden zijn, zullen koolstofarme portefeuilles vaak neigen naar bepaalde sectoren met een lage uitstoot, zoals technologie en financiën, terwijl ze gebieden met een hogere CO2-uitstoot, zoals de verwerkende industrie en de bouw, links laten liggen.

Als genoeg beleggers dit doen, kan deze aanpak de financiering voor grote vervuilers collectief moeilijker maken. Hoewel alleen een focus op bedrijven met een lage uitstoot op papier weliswaar tot een portefeuille met goede CO2-cijfers leidt, kunnen beleggers meer doen om het werkelijke probleem van de klimaatverandering aan te pakken.

Beleggen in de klimaattransitie

Een andere optie is dat beleggers kijken naar bedrijven die geleidelijk de transitie naar een koolstofarme economie maken. Zo kunnen ze bedrijven kiezen die emissiereductiedoelen hebben ingevoerd in lijn met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs over klimaatverandering. In dat geval kopen beleggers vaak aandelen van bedrijven met een hoge uitstoot en werken met hen samen om hun uitstoot te verminderen. Beleggers kunnen met bedrijven ook de dialoog over klimaatkwesties aangaan, waarbij ze hen verantwoordelijk houden voor hun doelstellingen en het versnellen van hun transitie (zie hieronder). 

Beleggen in klimaatoplossingen

Beleggers kunnen eveneens op zoek gaan naar bedrijven die oplossingen bieden voor de klimaatuitdaging, want hun producten en diensten kunnen een transformerend effect hebben op het milieu. Ook kunnen beleggers anderen de instrumenten aanreiken om een positief milieueffect te bereiken of op dit gebied een voortrekkersrol te spelen in hun respectieve branches. 

Bedrijven die klimaatoplossingen bieden, moeten van nature een netto positieve klimaatbijdrage leveren. Met andere woorden, de door het gebruik van hun producten en diensten voorkomen/bespaarde CO2-uitstoot moet groter zijn dan de uitstoot van de levering van deze producten en diensten. Bedrijven die klimaatoplossingen aanbieden, leveren meestal de instrumenten en diensten waarmee bedrijven in klimaattransitie kunnen decarboniseren. 

Bedrijven voor klimaatoplossingen zijn te vinden in allerlei sectoren. We kunnen ze echter grofweg in drie categorieën onderverdelen:

  • Schone energie - producenten van duurzame energie, zoals zonne-, wind- en waterkrachtcentrales, en bedrijven die cruciale onderdelen leveren voor de productie van duurzame energie.
  • Groene technologie - bedrijven die zich richten op batterijen en elektrificatie, efficiënt bouwen, schoon vervoer, producten die duurzame landbouw en plantaardig voedsel bevorderen.
  • Circulaire economie - bedrijven die zich concentreren op het model ‘verminderen, hergebruiken, recyclen’, waarbij ze producten gebruiken die zich al in het economisch systeem bevinden en nieuwe productie beperken.

Het belang van meten

Meten is essentieel bij alle benaderingen van klimaatbeleggen. Beleggers moeten de CO2-uitstoot van beleggers volgen om inzicht te krijgen in hun milieueffect en hoe dit in de loop der tijd verandert. Om het totale milieueffect van het bedrijf te meten, kunnen ze ook kijken naar andere cijfers, zoals koolstofintensiteit, waterverbruik en de hoeveelheid geproduceerd afval. Bedrijven publiceren deze gegevens meestal jaarlijks.

Meetbaarheid is bijzonder belangrijk voor beleggers in klimaatoplossingen omdat ze belang hebben bij het netto milieueffect van de ondernemingen waarin wordt belegd. Een bedrijf voor klimaatoplossingen kan een flinke hoeveelheid CO2 uitstoten, vooral als het grote bouwwerken fabriceert, zoals windturbines. Toch kunnen hun producten en diensten een nóg grotere hoeveelheid uitstoot helpen compenseren. Het is belangrijk dat de hoeveelheid voorkomen of bespaarde uitstoot gemeten kan worden, aangezien dit beleggers een duidelijk beeld geeft van het totale milieueffect van het bedrijf.

Betrokkenheid is een krachtig instrument

Betrokkenheid kan een belangrijk kenmerk van klimaatbeleggen zijn en is een van de krachtigste tools van beleggers om positieve verandering teweeg te brengen. Klimaatbetrokkenheid houdt in dat rechtstreeks of samen met andere beleggers wordt gesproken met de bedrijven in portefeuille om meer te weten te komen over de manier waarop ze klimaatproblemen aanpakken of om hen aan te zetten tot meer actie.

Zo kunnen beleggers ondernemingen aanmoedigen hun milieuinformatie uit te breiden tot scope 3-emissies (emissies van de activiteiten van de onderneming, maar die afkomstig zijn van bronnen waarover het bedrijf geen zeggenschap heeft, zoals de toeleveranciers of klanten). Ook kunnen ze het senior management aanmoedigen om hun beloningspakketten te koppelen aan duurzaamheidscriteria.

Een andere optie is het stimuleren van bedrijven waarin wordt belegd om strengere doelstellingen voor hun broeikasgasreductie te bepalen. Beleggers kunnen er bijvoorbeeld bij een bedrijf op aandringen een streefdatum vast te stellen voor het bereiken van netto-nul uitstoot of om wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de uitstootreductie te bepalen. Streefcijfers worden als ‘wetenschappelijk onderbouwd’ beschouwd als ze overeenstemmen met de emissiereductie die nodig is om de temperatuurstijging onder 1,5 °C te houden ten opzichte van de temperaturen in de pre-industriële periode (het doel van het Akkoord van Parijs). 

Investeren in een betere toekomst

Bij M&G denken we dat de beleggingsindustrie zich moet ontwikkelen. Wij geloven dat niet gekeken moet worden naar de korte termijn en snelle winsten, maar dat beleggen vooruitdenken vereist, evenals een langetermijnvisie en een actieve betrokkenheid bij bedrijven. Hiermee helpen we ze zich aan te passen en een grotere duurzame impact op onze wereld te hebben. 

Er bestaat geen snelle oplossing voor ‘s werelds meest urgente kwesties. Door op pragmatische en weloverwogen manier duurzaam te beleggen, kunnen we werken aan een toekomst die beter is voor iedereen en die positieve rendementen oplevert, zowel voor beleggers als de planeet.

Lees verder

Doe mee aan de beleggingsevolutie.

Onze planeet. Uw rendement.

Meer informatie

De waarde van de activa van het fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. De meningen die in dit document worden uitgedrukt, mogen niet worden beschouwd als een aanbeveling, advies of voorspelling.

Gerelateerde inzichten