5de Verjaardag - M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund

7 min leestijd 23 nov. 22

Nu het M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund in oktober vijf jaar bestaat, blikt fondsbeheerder Alex Araujo terug op een bewogen vijf jaar en bespreekt hij de vooruitzichten voor het fonds in de huidige markten.

Door Alex Araujo

De waarde van de activa van een fonds kan dalen en stijgen. Dat betekent dat de waarde van uw belegging zowel kan dalen als stijgen en dat u mogelijk minder terugkrijgt dan het oorspronkelijk door u belegde bedrag. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Gerelateerde inzichten