M&G (Lux) Optimal Income Fund - Beleggingsupdate

7 min leestijd 20 feb. 23

  • Het uitgangspunt voor beleggers in vastrentende waarden lijkt aantrekkelijk tegen een achtergrond van lagere activaprijzen, waarbij de beloning die beleggers zouden kunnen ontvangen groter is dan vorig jaar rond deze tijd.
  • De duration van het fonds blijft vrijwel neutraal. We blijven waarde zien in staatsobligaties, maar onderkennen ook dat de rente langer hoger moet blijven.
  • Omdat de prijzen aantrekkelijk worden geacht en de kerncijfers goed zijn, is de blootstelling van het fonds aan financiële obligaties toegenomen; deze is de afgelopen twee jaar van 7% naar 27% gestegen.
  • De relatieve fondsperformance wordt nog altijd bepaald door de richting van de kredietmarkten en de krappere waarderingen tussen als veilig beschouwde staatsobligaties en risicovollere bedrijfsobligaties.

The value of investments will fluctuate, which will cause prices to fall as well as rise and you may not get back the original amount you invested. Past performance is not a guide to future performance.

Related insights