M&G (Lux) Optimal Income Fund: De blijvende argumenten om renterisico te nemen in 2024

6 min leestijd 5 jun. 24

De waarde en inkomsten van de activa van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen en kan het zijn dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijke inleg. Er is geen garantie dat het fonds zijn doel zal bereiken en het is mogelijk dat u minder terugkrijgt dan uw oorspronkelijke inleg. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

De hoger dan verwachte inflatie heeft geleid tot een stijging van de obligatierente, omdat marktdeelnemers de omvang en timing van eventuele toekomstige renteverlagingen opnieuw beoordelen. Op dit moment naderen de rendementen opnieuw de hoogtepunten van oktober 2023. Aangezien we toen stelden dat obligaties eindelijk waarde in zich droegen, vragen we ons af of de beleggingsargumenten overeind blijven door de hoge rendementen en de onzekerheid over de evolutie van de rente. (Spoiler alert! Wij geloven dat de opportuniteit overeind blijft, zolang je maar actief, flexibel en goed geïnformeerd bent in het obligatieselectieproces).

De hoger dan verwachte inflatie heeft geleid tot een stijging van de obligatierente, omdat beleggers hun prognoses voor mogelijke renteverlagingen heroverwegen - zowel de omvang als de timing. Op dit moment naderen de rendementen opnieuw de hoogtepunten van deze cyclus. De laatste keer dat we vergelijkbare niveaus aantikten, was in oktober 2023 toen het rendement op 10-jaars Amerikaanse Treasuries omhoogschoot naar 5%. Achteraf gezien bleek dat volgens ons een buitenkans om obligaties te kopen. In de daaropvolgende twee maanden leverde de Amerikaanse Treasury-index een rendement op van bijna 8%, terwijl de aandelenklasse met USD-label van  Optimal Income1 een totaal rendement opleverde van +11%, voor kosten, tot 31 december 2023. Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten.

Maar de stijging van de rendementen - en de daaropvolgende daling - gebeurde snel, waardoor veel beleggers koud gepakt werden. Vervolgens hebben veel van deze beleggers cash achter de hand gehouden met de bedoeling deze te gebruiken wanneer de waarderingen weer aantrekkelijk worden. Hoewel de markt niet vaak een tweede kans biedt, lijkt het erop dat beleggers deze keer een nieuwe kans krijgen.

Hier zijn drie redenen waarom wij denken dat de huidige rente nog steeds aantrekkelijk is en beleggers moeten overwegen om duration toe te voegen:

  1. Renteverlagingen zijn bijna verrekend: Marktbewegingen schommelen vaak tussen extremen in plaats van een lineair parcours te volgen. Terwijl de Amerikaanse Federal Reserve een consistente boodschap heeft afgegeven, zijn marktdeelnemers vooral grillig geweest en zijn ze verschoven van verwachtingen van 'hogere rentes voor langere tijd' naar prognoses van meerdere renteverlagingen in 2024-25. Op dit moment hebben beleggers weer de attitude 'hoger voor langere tijd', en verrekenen ze bijna geen renteverlagingen voor dit jaar (zie afbeelding 1 hieronder, gebaseerd op de verwachtingen voor de 2-jaars rente op Amerikaanse Treasuries). Daarom is het meeste negatieve nieuws volgens ons al in de markt verwerkt.
Afbeelding 1. Een verhaal in twee delen: Beleggers verwachten nu bijna geen renteverlagingen in 2024

 

2. Het inflatievraagstuk: De recente opwaartse verrassingen in de Amerikaanse inflatie hebben sommige beleggers doen geloven dat de stijgende prijzen aan een comeback bezig zijn. We hebben dit standpunt al een tijdje betwist: Zolang de geldhoeveelheid beperkt blijft, is het moeilijk om een duurzame en significante inflatie-'heracceleratie' te bereiken. Op dit moment krimpt de geldhoeveelheid nog steeds (zie Afbeelding 2 hieronder) en het lijkt erop dat we nu in een omgeving terechtkomen van "te weinig geld voor te veel goederen". Dit scenario is desinflatoir en daarom doorgaans goed voor de duration. Hoewel er een zekere hardnekkige inflatie kan blijven bestaan, suggereren wij dat er geen reden is om al te bezorgd te zijn over de inflatiedruk.

Afbeelding 2. Te weinig geld voor te veel goederen? Inflatie vs. geldhoeveelheid in de VS

 

3. Een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel voor staatsobligaties uit kernlanden: Volgens ons blijft de risico-rendementsverhouding voor het aanhouden van duration (bijvoorbeeld Amerikaanse staatsobligaties) sterk. Het neerwaartse risico dat verbonden is aan het aanhouden van staatsobligaties lijkt beperkt, terwijl de potentiële stijging de mogelijkheid van dubbelcijferige rendementen biedt. Afbeelding 3 hieronder - die is gebaseerd op de interne scenario's van M&G voor de verwachtingen van het totale rendement van 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties - illustreert onze overtuiging dat het risico-rendement voor duration-dragende activa aan het verbeteren is. 

Afbeelding 3. Risico-rendement in 10-jaars Amerikaanse Treasuries

 

Resultaten uit het verleden vormen geen leidraad voor toekomstige resultaten. Uitsluitend bedoeld ter illustratie. De gepresenteerde scenario's zijn een schatting van toekomstige prestaties, gebaseerd op gegevens uit het verleden over hoe de waarde van deze belegging varieert, en/of de huidige marktomstandigheden, en zijn geen exacte graadmeter.

Optimal Income 2024 - Lange duration + hoogstaande kredietblootstelling  

Wij denken dat de mogelijkheid om liquiditeiten in te zetten en de duration in beleggingsportefeuilles te verhogen opnieuw is ontstaan als gevolg van een unieke dynamiek van rente-inflatie, die grotendeels is ontstaan door de reactie van de centrale banken op de COVID-pandemie van 2020-21. Dit kan weleens de laatste kans zijn voor beleggers om van de situatie te profiteren. Optimal Income blijft naar onze mening goed gepositioneerd in deze omgeving, met een historisch hoge duration van 7,1 jaar binnen een portefeuille van hoge kredietkwaliteit (gemiddelde rating van A).

Daarnaast biedt het fonds een rendement tot verwachte looptijd (in wezen een schatting van het rendement op jaarbasis tot de verwachte vervaldatum van de onderliggende participaties) van circa 4,5%, voor kosten, in euro. In US dollars stijgt dit naar ongeveer 6,3% en in Britse ponden is dit nu ongeveer 6,0%. Alle rendementen zijn berekend tot 30 april 2024. In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

Afbeelding 4: Prestaties: YTD, YTQ (%) en kalenderjaarprestaties (pa%) 

In het verleden behaalde rendementen zijn geen garantie voor de toekomst.

  Sinds begin 2024 YTQ 2023 2022 2021 2020

Fonds (EUR)

-2,7

-0,4

10,2

-12,3

1,2

1,4

BM* (EUR)

-1,0

0,5

7,3

-14,1

-0,9

5,0

Fonds (USD)

-2,2

0.0

12.7

-10,2

2,0

3,1

BM* (USD)

-0,5

0,9

9,8

-12,0

0.0

6,5

     2019 2018 2017 2016 2015 2014

Fonds (EUR)

6,8

-4,0

4,3

7,0

-1,6

4,7

BM* (EUR)

7,8

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Fonds (USD)

9,9

-1,2

6,5

7,9

-1,2

4,9

BM* (USD)

11,0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

YTQ = jaar tot meest recente kwartaal.

*Benchmark: 1/3 Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global High Yield Index EUR Hedged, 1/3 Bloomberg Global Treasury Index EUR Hedged. De samengestelde index is op 7 september 2018 geïntroduceerd als de benchmark van het fonds. De prestaties van het fonds vóór 7 september 2018 zijn die van de equivalente OEIC met een Britse vergunning, die op 8 maart 2019 in dit fonds is opgegaan. Belastingen en toeslagen kunnen verschillen.

De benchmark is een vergelijkingsmaatstaf die uitsluitend wordt gebruikt om de prestaties van het fonds te meten en weerspiegelt de reikwijdte van het beleggingsbeleid van het fonds, maar legt geen beperkingen op aan de portefeuilleconstructie. Het fonds wordt actief beheerd. De participaties van het fonds kunnen aanzienlijk afwijken van de de componenten van de benchmark. De benchmark is geen ESG-benchmark en is niet consistent met de ESG-criteria.

Bron: Morningstar, Inc., per 30 april 2024, Euro Class A Acc-aandelen en USD Class A-Hedged-aandelen, prijs tot prijs, inkomsten herbelegd. Niet alle aandelenklassen mogen worden gecommercialiseerd in alle landen. Details in Prospectus.

Beschrijving van het fonds

Het fonds streeft naar een combinatie van meerwaarden en inkomsten om een rendement te realiseren op basis van blootstelling aan optimale inkomstenstromen in beleggingsmarkten, waarbij criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) worden gehanteerd. Het streeft ernaar deze beleggingen te doen door middel van een uitsluitingsbenadering, zoals beschreven in het prospectus. Gewoonlijk wordt ten minste 50% van de portefeuille belegd in een breed scala aan vastrentende effecten van elke kredietkwaliteit en uit elk land, inclusief opkomende markten, en uitgedrukt in elke valuta. De fondsbeheerder selecteert beleggingen waar hij de grootste kansen ziet, op basis van zijn beoordeling van een combinatie van macro-economische factoren en factoren op het niveau van activa, sectoren en aandelen. De beheerder kan ook tot 20% van de portefeuille in bedrijfsaandelen houden als hij van mening is dat deze een betere waarde bieden dan obligaties. De aanbevolen periode van bezit van het fonds is vijf jaar. In normale marktomstandigheden is de verwachte gemiddelde hefboom van het fonds - hoeveel het zijn beleggingspositie kan vergroten door geld te lenen of derivaten te gebruiken - 200% van zijn netto-inventariswaarde. 

Belangrijkste risico's van het fonds

  • De waarde en inkomsten uit het vermogen van het fonds zullen zowel dalen als stijgen. Hierdoor zal de waarde van uw belegging zowel dalen als stijgen. Er is geen garantie dat de doelstelling van het fonds zal worden verwezenlijkt en mogelijk krijgt u minder terug dan u oorspronkelijk hebt belegd.
  • Beleggingen in obligaties worden beïnvloed door rentevoeten, de inflatie en kredietratings. Het is mogelijk dat emittenten van obligaties geen rente betalen of het kapitaal niet terugbetalen. Al deze gebeurtenissen kunnen de waarde van door het fonds gehouden obligaties doen dalen.
  • Hoogrentende obligaties gaan doorgaans gepaard met een hoger risico dat de emittenten van obligaties de rente niet kunnen betalen of het kapitaal niet kunnen terugbetalen.
  • Het fonds is blootgesteld aan verschillende valuta's. Derivaten worden gebruikt om de impact van schommelingen in wisselkoersen te beperken of, maar niet altijd, te elimineren.
  • Beleggen in dit fonds betekent het verwerven van deelbewijzen of aandelen in een fonds, en niet in een bepaald onderliggend actief zoals een gebouw of aandelen van een bedrijf, aangezien dit alleen de onderliggende activa zijn die eigendom zijn van het fonds.

Meer risicofactoren die van toepassing zijn op het fonds zijn te vinden in het document Essentiële Beleggersinformatie (KID) van het fonds.

De duurzaamheidsinformatie van het fonds is beschikbaar voor beleggers op de fondspagina van de M&G website.

De standpunten in dit document dienen niet te worden opgevat als een aanbeveling, advies of voorspelling

Dit is een marketingmededeling. Raadpleeg het Prospectus en het KID voordat u een definitieve beleggingsbeslissing neemt.

Andere belangrijke informatie

  • Voor een verklaring van technische termen, raadpleeg de verklarende woordenlijst hier.
  • Onze duurzaamheidsgerelateerde informatie vindt u hier.

Meer informatie over het fonds

1M&G (Lux) Optimal Income Fund (USD A-acc aandelenklasse) is gebruikt omdat we de prestaties vergelijken met Amerikaanse Treasuries, die luiden in USD
Door Optimal Income Investment Team

Gerelateerde inzichten